انسان امروزی تحت تاثیر القائات ذهنی و اندیشه ای نادرست که ناشی از کدورت های ذهنی و باید و نبایدهای غلط اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی است از اندیشیدن درست و دیدن واقعی عاجز است. وقتی در یک موقعیت نابهنجار قرار می گیرد همانند انسان های پیشین براساس غریزه جنگ و گریز پاسخ خشم یا ترس و یا هر پاسخی که منشا آن ترس و خشم است مثل تنفر یا دلسردی را از خود بروز می دهد. این عکس العمل آنی، ناشی از احساس خطری است که فرد نسبت به خود دارد. شاید بهتر این باشد که ما وضعیت خود را از نقطه نظرهای مختلف از قبل بسنجیم. برای مثال به آمار سلامتی و بیماری در سالهای گوناگون توجه کنیم و اجازه ندهیم زندگی خود و اطرافیانمان تحت شعاع بی توجهی مان قرار گیرد.

در هفته گذشته خانمی سراسیمه به دفتر ما مراجعه کرده و تقاضای بیمه ای در خصوص بیماری های سخت نمود. علت حضور ایشان با آنهمه ناراحتی و نگرانی، احتمال ابتلای وی به تشخیص خودشان، سرطان بود و خوب طبیعتا این شخص مایل بود برای روزهای درمان و بیماری اش چاره ای بیندیشد. تمام مراحل اولیه بیمه، از جمله تجزیه و تحلیل و بررسی نوع بیمه ای که بتواند به ایشان کمک کند انجام گرفته، قرار شد این شخص روز بعد برای سپری کردن آخرین مراحل بیمه شان به دفتر مراجعه کند. این خانم فردای آن روز تماس گرفته و گفتند خوشبختانه دکترشان اعلام کرده گویی فعلا خطر سرطان، ایشان را تهدید نمی کند پس به بیمه نیازی ندارند! چیزی که کلیه افراد این دفتر را شوکه کرد این بود که آیا امروز در مقایسه با دیروز چیزی عوض شده؟ آیا باید بدانیم که حتما سرطان داریم تا دوان دوان برایش فکری کنیم؟ آیا زنگ های خطر سرطان و یا هر بیماری سختی قرار است پس از اعلام زمان بیماری به صدا درآید؟

اینکه کدامیک از ما آینده نگر خوبی است و کدامیک از ما برای فردای خود و روزهای عدم سلامتی اش از قبل اندیشیده، نکته ای است که فردای زندگی به ما نشان خواهد داد.

 بیمه می تواند متناسب با توان هر یک از ما برنامه های متفاوتی را ارائه دهد. ما پس انداز کرده و خانه ای خریداری می کنیم. برای آینده فرزندانمان ده ها نقشه در سر داریم. هنگامی که ماشینمان خراب می شود به فکر جایگزین آن هستیم. به لباس های زیبا توجه داریم و هر از گاهی بسته به توانمان آنها را جدید می کنیم. خودمان در کجای این چرخه طبیعی قرار داریم؟ آرامش فکری ما و حفظ اندوخته هایمان در آینده در کدام قسمت اندیشه مان لانه کرده؟ پرداخت تعهداتمان در دوران بیماری و یا پس از ما به عهده چه کسی می باشد؟

شاید روز جهانی سرطان( ۴ فوریه) بهانه ای باشد برای نوشتن راه های مقابله با دوران بیماری، زمان ناتوانی و احیانا مشکلات مالی فردا  برای خودمان.  اگر قلمی به دست گرفته اید فراموش نکنید ما می توانیم مشاور شما در این راه باشیم.  قطعا ما می توانیم ادامه قصه ناخوانده شما را به مسیری هدایت کنیم که در آن مشکلات مالی، آینده تان را متزلزل نسازد. شرط رسیدن به این مهم، توجه امروز به گذر زمان است. زمانی که  هر لحظه با ثانیه قبل خداحافظی می کند.

 

 

 

*محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو رسمی انجمن Advocis به شماره ثبت: ۲۰۶۵۸۱۷ مشاورین متخصص بیمه و امور مالی کانادا است.

www.insufin.ca

www.youtube.com/ sherkatbime