شهروند ۱۲۵۴ پنجشنبه ۵ نوامبر ۲۰۰۹

آثار ساناز مزینانی، نقاش ایرانی، از الان تا حدود یک سال دیگر در ریدو هال، مقر اقامت فرماندار کل کانادا، در کنار آثار سایر هنرمندان کانادایی به نمایش گذاشته می‌شود. بانک هنری و دفتر عدالت، دو بال مهم شورای کانادا، در همکاری با ریدو هال نمایشگاهی از آثار هنرمندان کانادایی با سوابق متنوع فرهنگی را سازمان داده‌اند.

میکل ژان، فرماندار کل کانادا، هفته‌ی گذشته از این نمایشگاه دیدار کرد و از جمله با خانم مزینانی دیدار داشت.


ساناز مزینانی در بیانیه‌ی خود گفته است: “هدف من از این پروژه بحث در مورد تاثیر حضور تصویری در ساختار فرهنگ، مذهب و هویت است. من به کاوش در چشم‌انداز فیزیکی و صورت‌های انسانی ایران معاصر پرداخته‌ام”.