نامه خوانندگان

 دو نامه در رابطه با برگزاری جلسه تحریم های اقتصادی علیه ایران از سوی کنگره ایرانیان کانادا و مقاله ای به قلم کاوه شهروز درباره رفتارهای ناهنجار افرادی در جلسه مزبور در شماره ۱۳۷۱، ۲ فوریه، ۲۰۱۲ مطرح شده اند. من چون در جلسه نامبرده شرکت داشتم فکر می کنم نامه های انتقادی مهدی امین و سهیلا خداخواه در رابطه با سخنرانی ها در آن جلسه که در صفحه های ۵۰ و ۵۱ شهروند ۱۳۷۱ آمده اند بی ربط و بی جا می باشند.

نخست این که هیچ یک از سخنرانان از جمهوری اسلامی و دست اندرکارانش پشتیبانی نکردند. گفته ها بر سر اثرات تحریم اقتصادی بر زندگی ایرانیان مقیم کانادا و مردم ایران و خاموش داشتن طبل و دهل جنگ افروزی علیه ایران بود.

مهدی امین و سهیلا خداخواه هر دو از این که در رابطه با حقوق بشر، وضعیت پناهندگی و جنایت های جمهوری اسلامی سخنی در آن جلسه به میان آورده نشده است، ایراد می گیرند و انتقاد می کنند.

آشکار نیست به چه دلیل و منطقی قرار است که هرگاه ایرانیان گرد هم آیند، مورد و موضوع آن گردهمایی بایستی دور مشکلات حقوق بشر و یا وضعیت پناهندگی باشد.

آقای امین:” کنگره ایرانیان باید پاسخگو باشد که تا بحال کجا بودند، پرونده آنان در حمایت از مردم ایران چیست” این بازخواست آقای امین چه ربطی به مورد و موضوع جلسه در مورد تحریم اقتصادی علیه ایران دارد؟ آیا آقای امین خود را حضرت امام حقوق بشر ایران می داند که افراد یا گروه ها در رابطه با سابقه و درجه فعالیت شان در حقوق بشر بایستی به ایشان گزارش بدهند؟

برای مثال، رامین جهانبگلو، یک استاد علوم سیاسی که در خیلی از گردهمایی های ایرانیان سخنرانی می کند باید در هر گردهمایی بلندگویی به دست بگیرد و اعلان کند: من پس از دستگیریم در ایران چندین ماه در سلول انفرادی به سر بردم و در اوین این بلاها را به سرم آوردند ولی خب اعدامم نکردند.

یا چرا آقای حسن یاری، یک ایرانی بایست از نظر آقای امین برای رفت و آمد به زادگاه خود و حتی اگر مذاکراتی با مقامات جمهوری اسلامی داشته باشد یک فرد مظنون و یا خطاکار شناخته بشود؟ مگر آنچه در آن جلسه آمد برای دفاع از مردم ایران نبود؟

آقای امین: “تنها کسی که به زیبایی مشکل اصلی را بیان کرد، دکتر مریدی بود. ایشان به صراحت و بدون هیچ گونه عافیت طلبی و با تمام وضوح بیان کردند که اولن علت تمامی مشکلات وجود رژیم جمهوری اسلامی است.” صراحت آقای مریدی چه واقعیتی را بیان کرد که هر ایرانی عاقل و بالغ از آن “واقعیت” یا “مشکل اصلی” بی خبر است. این صغرا و کبرا در آوردن ها برای چیست؟ چرا آقای امین مانند آقای مریدی به صراحت نظر خود را بیان نمی کند؟ موافق یا مخالف تحریم ها علیه ایران می باشد.

سهیلا خداخواه:” کنفرانس زیر عنوان سیاست کانادا در قبال ایران، چشم اندازها و چالش ها…. با برنامه ریزی انجمنی که خود را آی.سی.سی یا کنگره کانادایی های ایرانی می خواند…. برگزار شد. هدف اعلام شده این بود که سخنرانان تأثیر تحریم های اقتصادی توسط کانادا روی جوامع ایرانیان کانادا شامل دانشجویان، بازنشستگان، صاحبان کسب و کار و مهاجران تازه وارد را مورد بحث قرار دهند و در نهایت تلاش های جاری کنگره را در این رابطه به نظر دولت در اتاوا برساند.”

سپس می نویسند:” آی.سی.سی در حالی به نام ما ایرانیان با دولت مکاتبه و با رسانه ها مصاحبه می کند که ما به عنوان ایرانی های کانادا هرگز به آن رأی نداده ایم و عملکردهایش هم جهت عکس نظرات ما است.” خب، این که آی.سی.سی  بدون رأی ایرانیان در یک انتخابات عمومی نمایندگی ایرانیان را به دست نیاورده است درست. اما و آیا این “ما” شخص خانم خداخواه و یا گروه سیاسی شان می باشند یا کسان دیگری؟ آیا خانم خداخواه با به کار گرفتن “ما” که منظورشان ایرانیان کانادا باشد همان گناه آی.سی.سی را بدون داشتن نمایندگی از سوی ایرانیان مرتکب نشده اند؟ آی.سی.سی هدف اش در آن جلسه دفاع از حقوق ایرانیان در برابر تحریم ها بود. چرا خانم خداخواه راست و پوست کنده نظر خود را به عنوان موافق یا مخالف تحریم ها بیان نمی کند؟

خانم خداخواه:” از همه مهمتر موضع گیری سیاسی آی.سی.سی زیر نام ایرانیان در جهت منافع رژیم و تلاش آن برای تأثیرگذاری روی سیاست کانادا نسبت به جمهوری اسلامی است. هرگاه…حرکتی به ضرر جمهوری اسلامی صورت می گیرد،آی.سی.سی بلافاصله موضع می گیرد ولی زمان محکوم کردن رژیم به خاطر نقض حقوق بشر… کاملاً سکوت می کند.”

باز “مسئله دیگر نقش غیر رسمی بعضی افراد در آی.سی.سی است… لازم است نقش آقای سعید سلطانپور در آن روشن شود. آی.سی.سی باید توضیح دهد که چرا ویدئوهای کنفرانس ها را به جای این که در سایت خود قرار دهد در اختیار ایشان قرار می دهد تا آنها را به طور غیر مسئولانه در رسانه های خود مورد سوءاستفاده قرار دهد؟”

این صغرا و کبرا کردن ها برای بی اعتبار کردن آی.سی.سی برای چیست؟ اگر خانم خداخواه و گروه سیاسی شان با آی.سی.سی اختلاف دارند مربوط به آن جلسه و دیگران نمی باشد. هدف آن جلسه روشن کردن مسائل درباره تحریم های اقتصادی علیه ایران بود. سخنران ها بدون استثناء در این رابطه سخنرانی کردند.

خانم خداخواه آگاهانه یا ناآگاهانه حرف اصلی که مربوط به کنفرانس می باشد را در متن نامه اش ذکر کرده است:”سخنرانان در مضرات تحریم ها، فشار آن روی مردم ایران و عواقب نامطلوب جنگ داد سخن دادند و هیچ اشاره به دلایل برقراری تحریم ها نکردند” دقیقاً. مضرات تحریم ها و فشار به مردم گفته شد. دلایل برقراری تحریم ها هم برای هر ایرانی عاقل و بالغ الظهرمن الشمس است وپس از ۳۳ سال نیاز به اشاره ندارد.

من هیچ گونه وابستگی یا دوستی و آشنایی شخصی با اعضای کنگره ایرانیان کانادا و سخنرانان در جلسه ۲ فوریه ندارم. ولی از هر کس یا گروهی که از منافع مردم ایران دفاع و طرفداری بکند پشتیبانی می کنم. از کنگره ایرانیان کانادا برای برگزاری این جلسه سپاسگزاری می کنم.