جناب آقای استفن هارپر

نخست وزیر محترم کانادا

اتاوا

جناب آقای نخست وزیر

اینجانب درباره تحولات اخیر سیاسی در ارتباط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران این نامه را می نویسم.  مایلم که مجدداً از تصمیم دولت کانادا در مورد برقراری تحریم های اقتصادی علیه رژیم جمهوری اسلامی به منظور وادار کردن این رژیم به انصراف از ادامه غنی سازی اورانیوم تأکید کنم.

به عنوان یک کانادایی ایرانی الاصل، با هرگونه مداخله نظامی هر کشوری منجمله کانادا در ایران به صراحت مخالفت می نمایم. چنین عملیات نظامی نتایج غیر قابل پیش بینی و مخربی را به بار خواهد آورد که سود آن منحصراً نصیب رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و موجب ادامه عمر این رژیم و سرکوب بیشتر ملت ایران خواهد شد.

ضروری است که جمهوری اسلامی ایران از قوانین بین المللی تبعیت کرده و معتقدم که برای اینکه تحریم ها موثر واقع شوند زمان کافی نیاز است. کما اینکه تحریم های اقتصادی در آفریقای جنوبی _ میانمار و اخیراً در کره شمالی در طی زمان تاثیرگذار بودند.

 

اصل نامه دکتر مریدی به نخست وزیر کانادا

 

در حالی که تحریم های هدفمند اثرات مثبتی را در درازمدت به بار خواهد آورد ولی هم اکنون عامه مردم به علت کاهش شدید ظرفیت های اقتصادی با دشواری مواجه هستند. به عنوان مثال، کاهش شدید ارزش پول ایران هزینه زندگی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور را به دو برابر افزایش داده است. بازنشستگانی که در خارج از ایران زندگی می کنند مستمری ماهانه شان به نصف کاهش یافته است.

ضروری است که اقداماتی معمول گردد تا دشواری های زندگی روزمره ایرانیان که تحت ستم این رژیم سختی ها کشیده اند به حداقل ممکن کاهش یابد. اینجانب امیدوار است که دولت کانادا کوشش های خود را به منظور حل صلح آمیز این معضل به عمل آورد. از توجه جنابعالی به این موضوع حساس قدردانی می کنم.

ارادتمند

رضا مریدی

نماینده پارلمان انتاریو (ریچموندهیل)