آقای کا چون چان که تا سال ۲۰۰۹ عهده دار سمت بروکری بیمه در بریتیش کلمبیا بود از اوایل سال ۲۰۱۰ پروانه فعالیت بیمه ایش به حالت تعلیق درآمد تا نتیجه تحقیقات در مورد چند شکایتی که از ایشان شده بود مشخص شود.

داستان از این قرار بود که آقای چان برای پاسخگویی به اعتیاد قمارش احتیاج به پول داشته از این رو شروع می کند از مشتریان هم زبان خود که چینی بودند با ریا و تزویر پول نقد و چک به نام خودش درخواست می کند. در پاسخ به این مشتریان بیمه ای هم عنوان می کند که این حق بیمه ها را برای تسریع در کار به نام خودش می گیرد تا بعد به حساب شرکت بیمه واریز نماید. این موضوع ادامه یافته و چندین خریدار بیمه بعد از اینکه خسارت می بینند متوجه می شوند که از پوشش بیمه ای خبری نیست و پولشان از بین رفته در ثانی تعهد پرداخت خسارت به شخص ثالث نیز بر عهده ایشان باقیست. از آنجا که اکثر قربانیان این کلاهبرداری چینی تبارهای کانادایی بودند و توانایی پیگیری پرونده هایشان را به زبان

انگلیسی نداشتند اکثر قریب به اتفاق آنها مورد را فراموش کرده بودند و به قول معروف جلوی ضرر را با تحمل همان مقدار گرفته بودند. تا اینکه وکیل چینی ـ کانادایی حاضر می شود برای کمک به جامعه خود پا درمیانی کند و مورد به دادگاه ارجاع می شود.

در طی یکسال که آقای چان این نوع کلاهبرداری را شروع کرده بود حدود ۷۶۰۰۰ دلار از مشتریان خاصی که انتخاب کرده بود به دست آورد و آنرا در کازینو های مختلف به باد داد. هفته گذشته که بالاخره نتیجه تحقیقات نهایی شد و به دادگاه ارسال گردید آقای چان به تحمل یک سال زندان و باز پرداخت مبلغ مذکور با بهره و جریمه محکوم شد.

دادگاه در قرائت رای چنین عنوان کرد که ایشان برای موارد ذیل محکوم شناخته شدند:

۱۹ مورد تقلب / ۴ مورد دزدی از شرکت بیمه / ۱ مورد تقلب در اسناد دولتی. در ضمن پروانه بروکری ایشان برای همیشه از او گرفته شد و نامش تا ابد در گروه کلاهبرداران بیمه ای ثبت خواهد شد.

طبق قوانین بیمه ای در کانادا یکی از سئوالاتی که در پرسشنامه بیمه ای مطرح است آن است که آیا خریدار بیمه به زبان انگلیسی یا فرانسه (زبان های رسمی کانادا) تسلط دارد تا حدی که از مفاد شرایط بیمه نامه مطلع گردد یا در غیر این صورت برایش از مترجم رسمی یا غیر رسمی استفاده شده است. همه این موارد برای آن روزی است که اگر چنین اتفاقی بیفتد مسئولان کنترل کننده بدانند که آیا تقلبی اتفاق افتاده یا سوءتفاهمی جزیی است.

طبق آمار ارایه شده حدود ۱۲۰۰۰ بروکر و نماینده بیمه که حدود یک میلیون بیمه نامه را به فروش رساندند از خدمات ترجمه ای برای مشتریان خود استفاده کردند یا خودشان با توجه به وظیفه خطیر بروکری و امانتداری این کار را به انجام رساندند.

باز هم شاهد مورد مشابهی بودیم که متاسفانه یک هم زبان با ریا و تزویر اقدام به کلاهبرداری نموده و از اعتماد هم کلام های خود سوءاستفاده کرده است.

در خاتمه گفتنی است که خوشبختانه بجز یک مورد که در مونترال اتفاق افتاد و کامیونتی ایرانی در آن دخیل بود این موارد در بین ایرانیان بسیار نادر است.

*فرهاد فرسادی بروکر بیمه است.

ffarsadi@sympatico.ca