از آخرین نشستی که مدیران عامل شرکت های بیمه عمر با هم داشتند چند ماهی نگذشته بود که بنا به درخواست مدیران ریسک و بحران هفته

پیش دوباره جلسه فوق العاده ای را تشکیل دادند. سر فصل مذاکرات انتخاب راه چاره ای بود تا موفق شوند بدون تحمیل افزایش نرخ بیمه ها از این مخمصه نرخ بهره پایین رهایی یابند.

اجازه دهید روشنتر به بیان چند نکته تخصصی بیمه بپردازم تا شما هم با دغدغه مدیران بیمه ای بیشتر آشنا شوید. نرخ بیمه های عمر به عوامل بیشماری مربوط می شود، ولی از همه مهمتر سلامتی فرد بیمه شده و ارجح تر جدول امید به زندگی برای مردان و زنان است. به عبارت دیگر مثلا در کشور کانادا میانگین امید به زندگی در بین خانم ها ۸۱ سال و در بین آقایان ۷۸.۳ سال است.

این آمار برای تازه متولدین کاملا متفاوت بوده و کارشناسان معتقدند که تا ۲۰ درصد قابل افزایش است. حال شرکت های بیمه با اطلاع از این آمار قادرند در یک جامعه و با اتکاء به قانون اعداد بزرگ برای هر سن و سالی نرخی را تعیین نمایند و اگر یک خانم ۳۰ ساله بخواهد خود را برای ۵۰ سال آتی بیمه کند با ضریب ۸۰ درصد مطمئن باشند که در مدت یاد شده فوت نخواهد کرد و حق بیمه های پرداختی در طی این مدت جمع شده و در واحد زمان یاد شده سرمایه گذاری گردیده و از محل سودهای حاصله هم شرکت بیمه منفعت خواهد برد و هم بخشی به صاحب بیمه نامه (یا ورثه در صورت فوت)پرداخت می شود.

پس دریافتیم که عامل مهم دوم سرمایه گذاری حق بیمه های دریافتی در عامل زمان است که مکانیزم بیمه بر همین مساله استوار می باشد.

پس بخش های سرمایه گذاری شرکت های بیمه که در اکثر مواقع از فعال ترین ارگان های بازار پولی و مالی هستند ضررهای حاصله از عملیات بیمه ای را نیز پوشانده و با سودهای بالا در بخش های مختلف صنعت و ساختمان و انرژی حمایت خوبی برای همکاران سنتی خودشان در بیمه می باشند. ولی این معادله که سالیان سال به خوبی کار کرده بود و عملکرد مناسبی هم داشت به یکباره بعد از فروپاشی اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸ و تبعات بعدی آن دستخوش تغییرات زیادی شد، به این معنی که نرخ بهره کاهش و کاهش یافت و دیگر سرمایه گذاری ها پاسخگوی ضرر و زیان های شرکت های بیمه را نمی داد و از جانب دیگر درصد غرامات پرداختی به حق بیمه های دریافتی به نحوی شد که شرکت های بیمه متحمل ضررهای بیشماری شدند و برای تصحیح محاسبات مجبور شدند تا در اولین مرحله نرخ حق بیمه های بیمه های عمر و سرمایه گذاری (یونیورسال لایف) را با توجه به نوع محصول بیمه ای بین۶ الی ۱۲ درصد افزایش دهند. این تغییر برای بیمه نامه هایی است که از ۱۶ جون شروع می شود و یا هر تغییری که روی بیمه نامه های قبلی بخواهید انجام دهید و تاریخش با تاریخ یاد شده همسان شود تحقق می یابد. لذا اگر قصد تغییری در بیمه نامه عمر خود را دارید یا می خواهید بیمه عمر و سرمایه گذاری جدیدی را بخرید قبل از ۱۶ جون ۲۰۱۲ اینکار را انجام دهید.

گفتنی است که همه شرکت های بیمه این مساله را اعلام نکردند و در این مرحله فقط یکی از بزرگترین شرکت های بیمه پیش قدم شده و کارشناسان معتقدند که بقیه نیز دنباله روی او خواهند شد و راه دیگری باقی نمانده است.

در خاتمه یادآور می شود که هیچ تغییری برای بیمه های ساده زمانی که در واحد ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ است قرار نیست تحقق یابد و تغییر نرخ فقط به بخش سرمایه ای بیمه های عمر است که تاثیر می گذارد.

 *فرهاد فرسادی بروکر بیمه است.

ffarsadi@sympatico.ca