عصر چهارشنبه، بیست و هفتم ژوئن مراسم رونمایی آخرین کتاب محمدرضا شفیعی کدکنی در زاگرس با حضور عباس معروفی، نویسنده ی معاصر در زاگرس برگزار شد. قبل از اجرای مراسم، حسن طبری به معرفی عباس معروفی پرداخت و با ذکر این نکته که رمان «سمفونی مردگان» این نویسنده اثری است که در یادها می‌ماند، از تلاش‌های فرهنگی و ادبی معروفی سخن گفت. سپس عباس معروفی به معرفی شخصیت محمدرضا شفیعی کدکنی پرداخت و گفت اولین خاطره‌اش از دیدار با دکتر شفیعی کدکنی به زمانی برمی‌گردد که اخوان ثالث درگذشته بود.

عباس معروفی

معروفی ضمن برشمردن ویژگی‌های فرهنگی و شخصیتی شفیعی کدکنی، از همه‌جانبه  بودن این استاد ادبیات فارسی سخن گفت و یادآور شد که شفیعی کدکنی تنها مصحح نیست، تنها شعرشناس و منتقد نیست، او شاعر است و هرگز شعار نداده، او شعر سروده و همین «شعر سرودن» او و پرهیز از جوزدگی شدن است که شفیعی کدکنی را تا همیشه در ادبیات فارسی ماندگار می‌کند.

این نویسنده‌ی ایرانی و مدیر خانه‌ی هدایت برلین، بر لزوم شناخت ادبیات فارسی در غربت تأکید کرد و گفت، این الزام صرفاً به این دلیل نیست که ما ایرانی هستیم و زبان مادریمان فارسی است؛ بلکه به این دلیل است که بخش بزرگی از ادبیات جهان را ادبیات فارسی تشکیل می‌دهد. معروفی پس از خواندن سه شعر کوتاه و خاطره‌برانگیز از شفیعی کدکنی، اضافه کرد موجزترین مفاهیم را در شعر نوی ایران، شفیعی کدکنی به کار برده است. وی سپس از دکتر محمد استعلامی دعوت کرد تا به عنوان دوست و هم‌دوره‌ی دکتر شفیعی کدکنی از او بگوید.

دکتر محمد استعلامی ضمن اشاره به سابقه‌ی شفیعی کدکنی در تلمذ علوم اسلامی، به روشی علمی، از م. سرشک گفت که برای اولین بار با او در دوره‌ی دکترا و در کلاس زنده یاد بدیع‌الزمان فروزان فر آشنا شده بود. م. سرشک تخلص شاعری شفیعی کدکنی بود که پیش از آن دکتر استعلامی او را بدین نام می‌شناخت.

محمد استعلامی در مراسم معرفی کتاب بخوان به نام گل سرخ

او سپس ضمن اشاره به دقت و ریزبینی شفیعی کدکنی در شناخت و تصحیح متون، به‌خصوص در شناخت منابع و مأخذ، او را استادی دانست که وقت خود را با پشت میز نشستن و حضور در کنفرانس‌ها تلف نکرده و می‌گوید: من اگر حرفی دارم، در کتاب‌هایم می‌نویسم. دکتر استعلامی همچنین به سابقه آشنایی دکتر شفیعی کدکنی با علوم اسلامی، او را در این زمینه محققی پیش‌تاز دانست.

استعلامی سپس به سابقه‌ی تدریس ادبیات معاصر در دانشگاه‌های ایران اشاره کرد و ضمن اشاره به برخوردهایی که با ادبیات معاصر می‌شد، دکتر شفیعی کدکنی را شاعری معاصر دانست که شعرهایش در یادها می‌‌ماند و رو به حاضران گفت: «شعر را بخوانید، در شعر شفیعی خیلی چیزها پیدا خواهید کرد.»

مراسم با استقبال علاقه‌مندان شعر و ادب پارسی روبه‌رو شد و دوستداران شعر، کتاب شفیعی کدکنی را از نشر زاگرس مونترال، خریداری کردند.