قدم هفتم: تحویل گرفتن خانه

پیشبرد کارآمد و مدیریت شده ی روند مذاکرات و چانه زنی ها به ترتیبی که در بخش ششم این مقاله توضیح داده شد، در بیشتر موارد به نتیجه مثبت منتهی می شود و موافقتنامه ی خرید و فروش همراه با شرایط و تغییراتی که طی مذاکرات در آن به وجود می آید سرانجام مورد قبول طرفین قرار می گیرد  و به امضا نهائی می رسد. پس از این مرحله، خریدار ظرف بیست و چهار ساعت، مبلغ سپرده ای را که در موافقتنامه  قید شده است در اختیار شرکت مسئول فروش یا وکیل فروشنده قرار می دهد. در صورتی که ملک به طور غیر مشروط خریداری شده باشد، پرداخت سپرده جریان فروش را قطعیت می بخشد. اما اگر ملک به صورت مشروط خریداری شده باشد که در اکثر مواقع اینچنین است، خریدار ابتدا مقدمات لازم جهت برداشتن شرایط خود از پیشنهاد خرید و فروش را فراهم می آورد و آنگاه شرایط را به صورت مکتوب لغو می کند. در خریدهای مشروط، فقط لغو شرایط است که معامله را قطعی می کند. در هر صورت بعد از قطعی شدن معامله، پرونده خرید و فروش جهت تکمیل کارهای بانکی و قانونی مربوط به انتقال پول به فروشنده و سند به خریدار، در اختیار وکلای طرفین قرار می گیرد. از این مرحله تا تحویل گرفتن کلید خانه،  وکیل خریدار در ارتباط با وکیل فروشنده، موسسه ی وام دهنده و نیز اداره های دولتی نقش مهم و حساس بازی می کند که شرح جزئیات آن خارج از موضوع بحث حاضر است.

در زمان تنظیم اولیه ی متن پیشنهاد خرید، خریدار معمولا بندهائی را در آن می گنجاند که مطابق آنها فروشنده متعهد می شود در روز تحویل خانه، آن را به صورت شسته و روفته و خالی تحویل خریدار دهد و مطمئن باشد که تمام لوازم و سیستم های الکتریکی، الکترونیکی و مکانیکی آن در شرایط مناسب کاری بوده و بدون نیاز به تعمیر فوری قابل استفاده توسط خریدار باشند.

توصیه می شود که خریدار پس از دریافت کلید از دفتر وکیل خود، همراه با مشاوری که او را در جریان خرید یاری کرده است و  بدون فوت وقت وارد خانه ی خریداری شده شود و همه جای آن  را به دقت مورد بازرسی قرار دهد. در این زمان لازم است وضعیت خانه را با مفاد موافقتنامه خرید و فروش مطابقت داد و اطمینان حاصل کرد که خانه از هر نظر همان است که خریدار قبل از خرید دیده بود. در این مرحله باید دقت شود که موقع اساس کشی  صاحب قبلی، صدمه ای به خانه و لوازم آن وارد نشده باشد، چیزهای اضافه و به درد نخور در خانه بر جای نمانده باشد، تمام لوازمی که همراه با خانه خریداری شده اند صحیح و سالم در آن موجود باشند و تمام سیستم های  خانه و تاسیسات آن سالم، قابل استفاده و بدون نقص باشند. اگر در جریان بازرسی چیزی خلاف قرارداد مشاهده شود و یا اینکه  چیزی از وسایلی که همراه با خانه خریداری شده اند  گم، خراب یا تعویض شده باشد، مورد باید با جزئیات کامل و همراه با مدارک ثبت شود و بلافاصله به  وکیل خریدار گزارش شود.  وکیل خریدار متعاقبا موضوع را با  وکیل فروشنده در میان می گذارد و آن را پیگیری می کند.

بعد از تحویل گرفتن خانه، خریدار باید به شرکت هایی که  مسئول تامین آب، برق و گاز خانه می باشند تلفن کند و ضمن معرفی خود به عنوان مالک جدید، اطمینان حاصل کند که آنها کنتورهای مربوطه را در روز قبل از تحویل خانه خوانده و هزینه های مربوط به مقادیر مصرف شده تا آن روز را به حساب مالک قبلی منظور داشته اند. همچنین خریدار باید از آن شرکت ها بخواهد که صورت حساب های آینده را به نام او صادر و ارسال نمایند.

اگر خریدار خانه را برای سکونت شخصی خود خریداری کرده باشد  لازم است در اولین فرصت با تمام سازمانها، ادارات و موسساتی که با آنها کار می کند یا به نوعی در ارتباط  با آنها می باشد تماس بگیرد و آدرس خانه را به عنوان آدرس محل سکونت جدید خود به اطلاع آنها برساند. او همچنین بهتر است با اداره پست محل سکونت قبلی خود تماس بگیرد و ترتیبی دهد که نامه های ارسال شده به مقصد خانه ی قبلی او، به آدرس جدید وی ارسال شوند.

 آروین آریافر دارای دکتری در رشته اقتصاد،  کارشناس ارشد بازار املاک و عضو رسمی انجمن مشاوران املاک انتاریو و کانادا است.

ArvinAryafar@gmail.com