کریم زیانی که سالهاست، در شهر ما تورنتو ساکن است و کوشش های فرهنگی انسانی و ادبی او بر کسی پنهان نیست، چهارشنبه پیش توسط تنی چند از دوستان و بویژه لیلی خانم نبوی همسرشان غافل گیر شد، و ما دوستان تولد ۸۰سالگی اش را به جشن نشستیم.

 در میان میهمانان علاوه بر خانواده (لیلی خانم و شهریار و خشایار فرزندان ایشان)، بسیاری از اهل ادب و هنر میهنمان نیز حضور داشتند. از جمله: دکتر رضا براهنی،  استاد غلامحسین نامی، عباس معروفی، سلی، محمود معراجی ، مهدی مهر آموز، بهرام بهرامی، امیرکوشکانی و….

کریم زیاّنی و همسرش لیلی نبوی و دو پسرشان خشایار و شهریار

ابتدا حسن زرهی از نقش فرهنگی کریم زیّانی در جامعه ایرانی تورنتو گفت و نیز حاضران را دعوت کرد که هر کدام با سخنانی  چند حس و حال و تجربه خود را از دوستی با آقای زیّانی به اشتراک بگذارند.

هر کدام از دوستان از تجربیات دوستی  و نیز نقش فرهنگی آقای زیّانی در جامعه ایرانی تورنتو به کوتاهی سخن گفتند، و همه در یک چیز مشترک بودند و آن  اذعان به دوستی و مهر  آقای زیانی که مانند باران بر دوستان باریده است.

لیلی نبوی که خود از کوشندگان پرکار  فرهنگی اجتماعی شهر است و  همسر آقای زیّانی از او به عنوان همسری همراه، دمکرات، آزادمنش و مهربان یاد کرد و گفت “به حقیقت قسم که من در کنار کریم هرگز فرهنگ مردسالاری را تجربه نکردم. او به راستی همسری برابرخواه و پدری مهربان است. و برگزاری چنین شبی فقط برای این است که به سادگی به او بگوییم ما بسیار سپاسگزارت هستیم”

دکتر رضا براهنی، عباس معروفی، حسن زرهی، غلامحسین نامی، امیر کوشکانی، افسانه احمدی، سلیمان واثقی و … از میهمانان تولد هشتاد سالگی کریم زیاّنی بودند

از رسانه های شهر علاوه بر شهروند، از رادیو ۲۴ساعته صدای ایران خانم افسانه احمدی، آقای شهریار، خانم مسرور و…  در این مراسم حضور داشتند. خانم احمدی از نقش متین، آگاه، صبور و کارساز آقای زیّانی به عنوان همکارش در رادیو یاد کرد و گفت، همیشه در گرهگاه های کار که طبیعت کار جمعی ست، حضور صبور ایشان نقش مهمی در پیشبرد کار داشته است.

هدیه سلی و دیگر دوستان هنرمند به ما و این شب مهربان اجرای چند کار زیبا بود، که قدردانشان هستیم.

در پایان این شب بیادماندنی آقای زیّانی از دوستان حاضر و غایب سپاسگزاری کرد، و علاوه بر نقل خاطراتی از همکاری هایش با شهروند که هم شامل طنزهای شیرین او بود و هم آثار ادبی دیگر، از شبی که او را غرق شادی کرده بود، یاد کرد.

تولد دوست نازنین مان کریم زیّانی را شادباش می گوییم و برای او سعادت و سلامت آرزو داریم!