شهروند- آرش عزیزی: افزایش قیمت بلیت حمل و نقل عمومی در منطقه‌ی یورک بخصوص بر دانش‌آموزان و سالمندان تاثیری منفی خواهد گذاشت.

این موضوع بسیاری گزارش‌های رسانه‌های محلی است که پس از مصاحبه با شهروندان منطقه به این نتیجه رسیده‌اند.

نمونه‌ی آن‌ها تیفانی سیه، خبرنگار محلی، است که با دانش‌آموزانی که بیرون دبیرستان کاتولیکِ «سنت برادر آندره» منتظر اتوبوس بودند مصاحبه کرده. تقریبا تمام این دانش‌آموزان افزایش قیمت‌ها را نامنصفانه و بار بزرگی بر دوش‌شان دانستند.

در صورت تایید این افزایش قیمت، که به احتمال زیاد این پنجشنبه توسط شورای منطقه‌ی یورک انجام می‌شود، قیمت کارت ماهانه‌ی دانش‌آموزان از ۸۵ به ۹۵ دلار افزایش می‌یابد.

همچنین قیمت تک‌بلیت از ۳/۵ به ۳/۷۵ دلار افزایش می‌یابد، کارت ماهانه‌ی سالمندان/کودکان از ۵۰ به ۵۹ دلار می‌رسد و کارت ماهانه‌ی بزرگ‌سالان از ۱۱۵ به ۱۲۵ دلار. متوسط افزایش‌ها ۷ درصد است اما این افزایش برای دانش‌آموزان و سالمندان حدود ۱۸ درصد است چرا که قیمت آن‌ها، بر خلاف بلیت‌های معمولی، در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ افزایش نیافته بود.

به اضافه ۴۱ خط اتوبوس برای تجدید ساختار و تغییرات خدماتی نشانه گرفته شده‌اند و هشت خط ارتباطی با سرویس «گو» و خطوط ویژه‌ی دبیرستان‌ها احتمالا حذف می‌شوند.

آخرین افزایش قیمت در سال ۲۰۰۹ صورت گرفته بود و در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ شاهد افزایش نبودیم.

مسئولان اداره‌ی حمل و نقل منطقه‌ی یورک می‌گویند این افزایش قیمت‌ها «ضروری» است چون قیمت «همه‌ چیز» در حال افزایش است.