نظرسنجی‌ جدید نشان می‌دهد

شهروند- آرش عزیزی: اکثریت عظیم مردم کانادا با تصمیم دولت فدرال کانادا برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران موافقند، اما به شدت و با اکثریتی حتی بزرگ‌تر مخالف هرگونه حمله نظامی به ایران هستند.

نظرسنجی انگوس راید هفته‌ی گذشته منتشر شد و طبق آن ۷۲ درصد مردم کانادا با تصمیم دولت برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران موافقند. این حمایت در میان طرفداران تمام احزاب مشترک بود. البته در میان طرفدارانِ حزب محافظه‌کار به میزان ۸۶ درصد و در میان طرفداران ان دی پی، ۶۷ درصد. این میزان در ضمن در سراسر مناطق کشور کم و بیش یکسان بود.

در پاسخ به این سئوال که «جامعه‌ی جهانی» باید چه برخوردی با ایران کند پاسخ‌ها متنوع بود، اما وسیعا مخالف حمله. سی درصد حامی مذاکرات دیپلماتیک بودند، ۲۹ درصد موافق تحریم‌های اقتصادی، ۱۷ درصد خواهان دخالت نظامی، ۱۲ درصد موافق حمله به تجهیزات هسته‌ای و ۵ درصد خواهان اشغال کامل کشور.

انگوس راید نظرسنجی خود را با پرسش از ۱۰۰۲ شهروند کانادا در روزهای ۱۷ و ۱۸ سپتامبر انجام داد. میزان خطای این نظرسنجی مثبت و منفیِ ۲/۵ درصد، ۱۹ از ۲۰ بار، است.