شهروند- آرش عزیزی: آخرین ارقام مربوط به سرشماری سال ۲۰۱۱ که اداره‌ی آمار کانادا منتشر کرده است خبر از افزایش چشمگیر زوج‌های هم‌جنس‌گرا در این کشور می‌دهد.شش سال پس از قانونی شدن ازدواج هم‌جنس‌گرایان به نظر می‌رسد بسیاری از این موقعیت برای تشکیل خانواده استفاده می‌کنند.

در سرشماری سال ۲۰۱۱، ۶۴۵۷۵ زوج هم‌جنس‌گرا در سراسر کشور داشتیم که نسبت به سال ۲۰۰۶ ۴۲/۴ درصد افزایش دارد و تقریبا دو برابر سال ۲۰۰۱ است. پیش از سال ۲۰۰۱ اداره‌ی آمار در مورد روابط هم‌جنس‌گرایانه تحقیق نمی‌کرد.

طبق آماری که چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته برای اولین بار منتشر شد از این میان، ۲۱۰۱۵ زوج‌های متاهل بوده‌اند و ۴۳۵۶۰ زوج‌های غیرمتاهل که با هم زندگی می‌کنند.

میزان حدود ۶۰ هزار نفر البته هنوز بسیار کمتر از هفت میلیون زوج از جنس‌های مخالف است، اما خبر از افزایش سریع این نوع خانواده‌های جدید می‌دهد.

این میزان بخصوص در میان زوج‌های متاهل به چشم می‌خورد. میزان زوج‌های متاهل هم‌جنس‌گرا در سال ۲۰۰۶ تنها ۷۵۰۰ بود که اکنون می‌بینیم به بالاتر از ۲۱ هزار رسیده است. یعنی افزایشی ۱۸۱/۵ درصدی.

این در حالی است که شمار زوج‌های غیرمتاهل هم‌جنس‌ که با هم زندگی می‌کنند از ۳۷۹۰۰ در سال ۲۰۰۶ به ۴۳۶۰۰ رسیده است یعنی افزایشی تنها ۱۵ درصدی داشته است.

با این حساب زوج‌های هم‌جنس شامل حدود ۰/۸ درصد تمام خانواده‌ها در کانادا می‌شوند. اداره‌ی آمار کانادا گفت این رقم مشابه سایر کشورهای صنعتی همچون استرالیا است.

در کانادا بیشتر زوج‌های هم‌جنس مرد بودند (۵۴/۵ درصد) تا زن (۴۵/۵ درصد.)

اما احتمال بچه بزرگ کردن زوج های هم‌جنس زن ۵ برابر بیشتر از زوج‌های هم‌جنس مرد بود (۱۶/۵ به ۳/۴ درصد.)

ترکیب سنی زوج‌های هم‌جنس‌ اکثرا جوان است و یک چهارم‌شان بین ۱۵ تا ۳۵ سال سن دارند. ۶/۲ درصد زوج‌های هم‌جنس بالای ۶۵ سال سن دارند (این رقم در میان زوج‌های جنس مخالف، ۱۷/۸ درصد است.)