شماره ۱۱۹۸ ـ پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۰۸

۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸ از نمایندگان مناطقی که ایرانیها در آنجا حضور پررنگی دارند، پرسش های زیر پرسیده شد. این پرسش ها بدین منظور طرح شد تا نمایندگان متوجه حساسیت های جامعه ایرانی شوند و اینکه ما نسبت به جامعه مان بی تفاوت نیستیم و برای ارتقاء آن کار می کنیم.

پاسخ های مارتا هال فیندلی، نماینده لیبرال منطقه ویلودیل (تورنتو) و “اندرو تلگدی” لیبرال از واترلو ـ کیچینر را می خوانیم.


چرا ایرانی ها باید به شما و حزب شما رای بدهند؟

مارتا هال فیندلی: به طور کلی حزب لیبرال بهترین برنامه را برای همه کانادایی ها منجمله جامعه ایرانی دارد. ما یک برنامه قوی تر مالی و اقتصادی نسبت به محافظه کاران (کانسرواتیوز) داریم. به عنوان یک زن با شغل آزاد به اهمیت شغل آزاد و بخش خصوصی و نیازهای آن واقف هستم. ما همچنین بهترین برنامه را در مورد مهاجران داریم. ما در برنامه خود سرمایه گذاری لازم برای تسریع پرونده های عقب افتاده را داریم. یک برنامه ۵ ساله (قابل تجدید)، صدور ویزای چند باره، و سرمایه گذاری در آموزش مهارت و زبان برای مهاجران.

سرانجام حزب لیبرال در تقابل با محافظه کاران، که بودجه هنر و فرهنگ را قطع کرده است، ارزش هنرمندان را می داند و می دانیم که این چقدر برای جامعه ایرانی اهمیت دارد.


چرا حزب شما تلاش نکرده است به تمامی لایه های اجتماعی کامیونیتی ایرانیان برسد؟ موضع گیری های سیاسی متعددی توسط برخی نمایندگان شما نشان از عدم آگاهی شما به جامعه ما دارد؟

مارتا هال فیندلی: بیشتر وقت من به عنوان عضو مجلس از “ویلودیل” و نیز دفتر من اختصاص به کمک به ایرانیان در مورد مهاجرت و ویزای توریستی دارد. ما به خانواده های زیادی در این موارد کمک کرده ایم. می دانم که ما قادر بوده ایم که به ایرانیان در این موارد کمک کنیم. حتی یک ایرانی در دفتر من کار می کند. این نشان می دهد که ما سعی کرده ایم با جامعه ایرانی ارتباط داشته باشیم.


آیا اگر شما انتخاب شوید قول می دهید با توجه به سیاست تبعیض گرایانه هارپر و رد فله ای تقاضانامه ها به بهانه “واهی اقامت در کانادا” در مجلس اتاوا، برای ایجاد یک سیستم عادلانه که شئونات ایرانیان متقاضی ویزا را تامین کند، اقدام جدی بکنید؟

مارتا هال فیندلی: ما به این اتفاقات در دوران کانسرواتیوها (محافظه کاران) توجه داریم. یک دولت لیبرال تبعیض قائل نخواهد شد. به عنوان یک عضو پارلمان که بسیاری از ایرانیان را نمایندگی می کنم به این کمکها ادامه خواهم داد.


آیا از تحقیق توسط پلیس فدرال کانادا (آرسی ام پی) در مورد اتهامات پیرامون بدرفتاری و فساد مالی در سفارت کانادا در تهران حمایت می کنید؟

مارتا هال فیندلی: من از هر گونه تلاشی برای برقراری یک سیاست کارا، بدون تبعیض و درست حمایت می کنم.


***


اندرو تلگدی Andrew Telegdiکاندیدای لیبرال از کیچینر ـ واترلو گفت: برای من اصول حقوق بشر کانادا و آزادی قبل از اصول حزبی می آید. فرق نمی کند حزب من در قدرت باشد یا در موضع مخالف دولت. من همواره علیه استفاده از قانون امنیت که برای نگهداری مظنونان امنیتی استفاده می شود و برای حق شهروندی مبارزه کرده ام و معتقد هستم که صرف نظر از اینکه شما متولد کانادا باشید یا بعدا شهروند شده باشید، با هم برابر هستید. به دو درجه شهروندی اعتقادی ندارم.

من به خوبی از رد فله ای ویزا در سفارت کانادا در خارج مطلع هستم. من نگران هستم از اینکه استادان دانشگاهها نمی توانند به دانشگاههای ما بیایند همان گونه که استادان ما قادر هستند در دانشگاههای خارج از کشور شرکت کنند.


این ممانعت، کانادا را آن کشور فراگیری که ما می خواهیم نخواهد کرد. هر چند من معتقد نیستم که سیستم برای پولدارها باشد، ولی پیشنهاد کرده ام که وثیقه برای کسانی که می خواهند برای بازدید خانواده هایشان به کانادا بیایند، سپرده شود.

در پایان تاکید می کنم که ما اصول حقوق بشر را برای قشنگی تصویب نکرده ایم، بلکه این حقوق باید محافظت شوند . من معتقدم که این حقوق باید شامل همگان شود.


جان مک کالوم (لیبرال ـ مارکهام)، تملکوفسکی (لیبرال ـ اوک ریج، مارکهام) و بل (لیبرال ـ ونکوور شمالی) تلفنی گفتند پاسخ را خواهند فرستاد که تا امروز (سه شنبه ۷ اکتبر) دریافت نشده است.

به عنوان روزنامه نگار وظیفه داریم که حرکات سیاسی این نمایندگان را نظارت کنیم. حضور فعال تر و سراسری ما به تمامی احزاب سیاسی کانادا نشان داده است که ما نسبت به آنچه پیرامون جامعه ایرانی می گذرد صرف نظر از حزب سیاسی حساس هستیم. تقریبا نمایندگان سیاسی احزاب و چند نفری که به دلیل منفعت شخصی و شخصیتی سعی می کنند خود را رهبر جامعه ایرانی نشان بدهند متوجه شده اند که جامعه ایرانی فراتر و متنوع تر از آن عده انگشت شمار است. به همین دلیل در سالهای اخیر آنها سعی می کنند در برخورد با جامعه ایرانی، توجه بیشتری نشان بدهند. ما نیز سعی می کنیم از منافع جامعه ایرانی و چند صدایی جامعه ایرانی دفاع کنیم.

به عنوان مثال، روز جمعه بعدازظهر، شهروند ای میلی از محافظه کاران دریافت کرد که روز شنبه ۴ اکتبر، ساعت ۴ بعدازظهر جیسون کنی، مرد دست راست هارپر یک میزگرد با رهبران جامعه ایرانی در ریچموندهیل برگزار می کند. آقای فرح آبادی همکار شهروند از ساعت ۴ تا ۵ در محل بود، ولی نشانی از فعالیت سیاسی در ۳۵۰ های وی سون ندیده بود که همه را هم ثبت دوربین خودش کرده است. روز دوشنبه با حزب محافظه کار تماس گرفتم و آن را دنبال کردم. جواب روشنی برای اینکه این رهبران “خودخوانده”ی جامعه ایرانی چه کسانی هستند که از معرفی خود به جامعه ایرانی خجالت می کشند، نشنیدم. مسلما آنها به علت متواضع بودن نیست که از معرفی خود در مطبوعات دوری می کنند، زیرا اعلام رهبری جامعه یک حرکت فرصت طلبانه سیاسی ست و به ضرر خود آنان و جامعه ایرانی تمام خواهد شد. من در تعجبم که مسئول حزب محافظه کار در منطقه ریچموندهیل یک ایرانی تبار است و من از وی دعوت کرده بودم که در برنامه تلویزیونی من (سقف شیشه ای) در تلویزیون ایرانیان کانادا حضور یابد و نیز در مصاحبه با شهروند شرکت کند، تا نظرات آنان را بشنویم. همچنین در برنامه زنده تلویزیونی انتخابات در روز سه شنبه ۱۴ اکتبر شرکت کند. عدم اطلاع رسانی شفاف از هر کسی که باشد غیراخلاقی و ناقض اصول اولیه دمکراسی است.

متاسفانه حزب محافظه کار هارپر سعی می کند از پشت پرده با زدوبند به اقلیت های قومی برسد. نمونه آن وجید خالد نماینده مسلمان پاکستانی تبار لیبرال از می سی ساگاست که به حزب محافظه کار آورده شد.

همانگونه که در مورد مذاکره با آمریکا توسط جمهوری اسلامی معتقدیم باید شفاف و نوشته شده باشد، زیرا در مذاکرات پنهان و قول و قرارهای نانوشته، منافع مردم تضمین نمی شود، همانگونه نیز معتقدیم، احزاب سیاسی کانادا باید به طور شفاف با جامعه های قومی منجمله ایرانیان برخورد کنند و از آنجا که در یک کشور قانونمند زندگی می کنیم، سهم خود را برای حفاظت از نعمت دمکراسی با اعلام اینکه هیچ جریان ایرانی ـ کانادایی نمایندگی جامعه ایرانی را ندارد و هرگونه ادعایی در این زمینه برخورد قلمی و قانونی خواهد شد، طلب می کنیم. هر کسی و هر جریانی می تواند به عنوان نماینده خودش و یا گروهش مذاکره و دادوستد کند، ولی سخن گفتن به نمایندگی از طرف همه ی جامعه ایرانی، باعث تفرقه و هدر رفتن انرژی های محدود جامعه خواهد شد.

البته لازم به توضیح است که در حال حاضر در چهارچوب سیستم سیاسی کانادا، جامعه ایرانی یک نماینده ایرانی تبار از حوزه ریچموندهیل دارد که دکتر رضا مریدی است.