راستی کنگره چه شد؟ آقایان دکتر و مهندس و استاد دانشگاه و وکیل و خلاصه همه خواص این کامیونیتی که چنان در انتظار استعفای امثال شعله خلیلی ها و نیاز سلیمی ها و تاج دولتی ها بودند، کجا رفتند؟ آیا همه آن جنجال انتخابات و حرفهای قشنگ بخاطر به دست آوردن فرصت عکس گرفتن با آقای هارپر و خانم نازنین افشین جم بود و بعد از رسیدن به این “موفقیت ” در دکانشان را بستند و رفتند. هرگز فکر نمی کردم که چنین خشمگین شوم. هرگز فکر نمی کردم روزی به خودم اجازه دهم که چنین بی مهابا بنویسم. راستی ، الان که دانشجو و کاسب و مهاجر ایرانی چنین نیاز به حمایت کنگره دارند، کجا رفتند این وکلا و مدافعین حقوق بشر. شاید که به گمان ایشان ایرانیهای مهاجر به کانادا حقوقشان کامل و به جا حفظ شده؟ آیا نهادی به اسم کنگره ایرانیان کانادا دیگر وجود خارجی دارد؟ آقای دکتر زندی، آیا شما و دیگر اعضای انتخاب شده کنگره، کاری برای رفع مشکل دانشجویی که ویزای تحصیلی اش در حال اتمام است کرده اید؟ آیا نامه ای، مصاحبه ای، حرکت اعتراضی نسبت به کم کاریهای آقای هارپرو دولتش در رسیدگی به امور ایرانیان کانادا می کنید؟ اصلن شما کجا هستید؟ سایت کنگره چه شد؟ چگونه می توان با شما تماس گرفت؟ مردم و نیازشان چه شد؟ حمایت شما از دانشجویی که دیگر از ایران نمی تواند پول دریافت کند، چه شد؟ آیا او حتمن باید در اوین باشد تا مورد لطف شما قرار گیرد؟ چگونه است که کنگره ای که آن همه وقت صرف تاسیسش شد و آن همه افراد دلسوز این جامعه علیرغم همه اختلاف نظرها موسس آن بودند باید چنین در سکوت و بی خبر از جنبش بیافتد؟

ایکاش روزانه درد دل آنها که به امید زندگی بهتر به این سرزمین آمده و بعد از تحریم ها چنین بلاتکلیف در تامین معاش روزانه خود گرفتار آمده اند را نمی شنیدم. ایکاش شنونده مشکلات زنی که نمی داند چگونه کرایه خانه این ماه خود را پرداخت کند نمی بودم. شاید  آن وقت چنین از خشم به خود نمی لرزیدم. شاید منهم مثل ” سیاستمداران ” قشنگ تر حرف می زدم. آقایان منتخب کنگره، با کنگره ایرانیان کانادا که حاصل تلاش سالها کار و زحمت امثال زرشکیان و میثاقی ها و حریری ها و ده ها نفر دیگر بود، چه کردید؟ کجایید؟ لطفن به آنها که به شما رای دادند و شما را مسئول حفظ منافع ایرانیهای مقیم این سرزمین کردند پاسخ دهید.