روز یکشنه بعدظهر به دعوت جبهه متحد دانشجویی در تورنتو جمعی‌ از ایرانیان مقیم تورنتو و حومه گرد هم آمدند تا به یاد ستار بهشتی‌ شمع روشن کنند و حمایت خود را از وکیل زندانی نسرین ستوده اعلام دارند.

اردشیر زارع‌زاده سخنگوی سابق جبهه‌ دموکراتیک ایران و هم رزم ستار بهشتی‌ که در جمع حاضر بود برای اولین بار بخشی از فعالیتهای ستار بهشتی‌ را برای حاضران شرح داد و با بیان بخشی از فعالیتهای مخفیانهٔ ستار توضیح داد که ستار در تمام مکالمات تلفنی و اینترنتی خود همواره می‌‌گفت ترسی‌ از شکنجه و زندان و دادن جانش در راه آزادی ندارد.

اردشیر زارع‌زاده موسس کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در ایران و مدیر اجرائی مرکز بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت، ستار اولین بار در سال ۱۳۷۹ در اولین سالگرد وقایع ۱۸ تیر دستگیر شد و چند روز در بازداشت به سر برد و از همان موقع علاقمند بود تا با جبهه متحد دانشجویی و جههٔ دموکراتیک ایران همکاری کند. به همین خاطر آقای مهندس حشمت‌الله طبرزدی و دیگر رهبران جبهه را الگوی مبارزاتی خود قرار داد.

وی در ادامه گفت ستار بهشتی‌ در تابستان سال گذشته در تماسی با من گفت که می‌خواهد فعالیت های خود را به صورت علنی و رسمی‌ پیگیری کند.

در ادامه تعدادی از فعالان سابق دانشجویی  و فعالان سیاسی و حقوق بشری در تورنتو به یاد ستار بهشتی‌ و زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده سخنانی ایراد کردند.

در پایان آزاده شهنواز نماینده جبهه متحد دانشجویی در تورنتو از حاضرن برای حضور در برنامه قدردانی کرد و از همهٔ کوشندگان سیاسی و مدنی خواست بر همکاریهای خود با یکدیگر بیافزایند.