“دو چیز طیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی”  سعدی

سرنوشت ایران چه خواهد شد؟ این بزرگترین پرسشی است که امروزه در بحبوحه ی بحران فزاینده ناشی از مناقشه هسته ای میان جمهوری اسلامی و دولت اسراییل به پشتیبانی کشورهای غربی، در ذهن همه دلسوزان ایران توام  با نگرانی شدید مرور می شود. آیا ایرانیان از این بحران به دور از بلای جنگ به سلامت گذار خواهند کرد؟ یا آن که سایه گسترده شوم جنگ در پی حمله احتمالی اسراییل به همراهی آمریکا به ایران، منتهی به سرنوشتی دهشتناک برای کشور ما می شود؟ آیا با بروز چنین فاجعه ای امکان دستیابی به ایرانی دموکرات و مدرن برای ده ها سال یا شاید همیشه در همان گورستان های جمعی که در صورت بروز حمله، مزار انبوه بی شماری از هم میهنان بی گناه ما می گردد، دفن خواهد شد؟ کتاب “قمار هسته ای آیت الله” نوشته ی آقای خسرو سمنانی پژوهشی است گسترده  و مستند درباره پی آمدهای حمله احتمالی به ایران که هم پاسخگو به این پرسش هاست و هم هشداری است جدی به تمام آنهایی که جنگ با ایران را تنها گزینه باقی برای رفع کردن بحران هسته ای ایران تلقی می کنند. آقای سمنانی از نادر کسانی  است که با تکیه بر دانش خود به عنوان یک فیزیکدان و برخورداری از سابقه ای پربار در زمینه مدیریت جمع آوری پسمانده های هسته ای و مهار گازهای سمی ناشی از آن، دارای شایستگی ممتاز جهت بررسی این موضوع حساس و حیاتی است.

قمار هسته ای آیت الله

 در این کتاب گزارش گونه، آقای سمنانی بنابر اطلاعات و استدلال های کارشناسانه با ارائه آمار و ارقام تخمینی ضایعات و تلفات ناشی از حمله احتمالی به ایران و نیز سنجش تطبیقی با دیگر سانحه های هسته ای در گذشته مانند چرنوبیل، تصویری بس هولناک از پی آمدهای حمله ی هوایی به تاسیسات هسته ای در ایران را ترسیم می نماید. تصویری که خواب خوش هر انسان با وجدان را مبدل به کابوسی می سازد که در آن نه ده ها یا صدها، بلکه هزاران و شاید صدها هزار از خواهران و برادران ما در ایران بر اثر ضربه مستقیم حملات و پخش گازهای سمی و تشعشعات هسته ای، مبدل به مردگانی در خون تپیده با چهره هایی بی نور می شوند. در همان تصویر تیره گون، بخش های قابل توجهی از شهرها و سرزمین ایران یا در جا به خاکستر می نشینند و یا تدریجا خشک و بی جان می شوند. هرگز چنین مباد!

هشدار مستند و مستدل آقای سمنانی علیه حمله به تاسیسات هسته ای در ایران به هیچ وجه به معنای بی گناه تلقی کردن نظام جمهوری اسلامی در این مناقشه نیست. در واقع آقای سمنانی با انتخاب عنوان این کتاب و نیز محتوای آن در بخش های گوناگون، به صورت شفاف ماهیت ماجراجویانه رهبران نظام را آشکار می سازد. در این گزارش، نظام حاکم بر ایران، استبدادی، نامسئول و  ناپاسخگو در برابر خواسته ها و منافع مردم ایران  شناخته می شود. جمهوری اسلامی نظامی است  که در عرصه بین المللی دشمن تراشی را پیشه کرده و با تهدیدهای نابجا علیه کشور اسراییل و انکار انزجارآور جنایت هولوکاست، بیش از پیش ایران را در جهان منزوی و بدنام ساخته است و در عرصه داخلی، نظامی است که قانونش تنها به منظور حفظ منافع ملایان در قدرت و همکارانشان در موقوفه ها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران وضع شده است که در آن مردم در تعیین خط مشی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی کشورشان هیچ مشارکت و صدایی ندارند. در قمار هسته ای میان جمهوری اسلامی و اسراییل به پشتیبانی جهان غرب، این سرنوشت و موجودیت ملت ایران است که بدون داشتن هیچ حقی در اظهارنظر، به گروگان گرفته شده است. قماربازان در مقابل هم قرار گرفته اند تا علیه منافع مردم ایران دست به قماری مرگ آفرین بزنند. سکوت در مقابل ابعاد خردکننده فاجعه ای که می تواند در پی این قمار به وقوع پیوندد جایز نیست. در چارچوب چنین شرایطی است که آقای سمنانی به عنوان یک ایرانی انساندوست و دانشمند، با نوشتن این گزارش، تجلی گر اهمیت نکته نغز گفته شیخ اجل سعدی می شود.

نگارنده سالهاست که افتخار آشنایی با آقای سمنانی و خانواده محترم ایشان را داشته است. خانواده سمنانی در امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان و نیز غیر ایرانیان در آمریکا همواره از نیکوکاران متواضع رده اول بوده اند. در کنار پشتیبانی موثر از کار سترگ و فرهنگی “دانشنامه ایرانیکا”،  اقدامات بی شمار بشردوستانه خانواده و بنیاد سمنانی چه به صورت کلینیک رایگان “ملیحه” در شهر سالت لیک سیتی و چه به صورت پروژه های بهداشتی برای کودکان در آفریقا، زبانزد همه انساندوستان است. اکنون با انتشار این گزارش، آقای سمنانی با برخورداری از دانش و بینش لازم وارد عرصه بین المللی دفاع از حقوق هم میهنانش شده است. عرصه ای که تا روز برقراری آزادی و دموکراسی و استقرار حقوق بشر در ایران، بایستی از پژواک صدای ایرانیان توانا و توانگر خارج از کشور به سود هم میهنانشان در ایران پر آوازه باشد.

درایت، شهامت و صدای رسا و متکی بر دانش آقای سمنانی برای حضور در این عرصه به وسیله این گزارش مستند ستودنی است.

متن کامل کتاب را در اینجا بخوانید:

http://nucleargamble.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Farsi_Nuclear_Gamble-12-11-2012_7_Reduced_Secured.pdf

بنیاد امید برای ایران:

http://omidforiran.org