اخیرا طی رای دادگاهی در انتاریو شرکت بیمه جوکو مسئول شناخته شد تا بعد از پرداخت حداکثر تعهد خود نسبت به جبران هزینه های دادرسی نیز اقدام نماید.

داستان از این قرار بود که شرکت بیمه جوکو برای آقای مالاویا اقدام به صدور بیمه اتومبیل نموده بود و نامبرده بر اثر تصادفی که در سال ۲۰۰۵ رخ داده و مقصر شناخته شده بود توسط صدمه دیده مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و آقای مالاویا بنا به توصیه دوستان و آشنایان اقدام به گرفتن وکیلی نمودند. بعد از ۳ سال از گذشت این پرونده در دادگاه بالاخره شرکت بیمه جوکو قبول کرد که مطابق با حداکثر تعهد خود که معادل ۲۰۰ هزار دلار بود، غرامت را به صدمه دیده پرداخت نماید. ولی داستان به اینجا خاتمه نیافت، بلکه شرکت بیمه جوکو معتقد  بود که هزینه های دادرسی از تعهد شرکت بیمه خارج است چون شرکت جوکو بر اساس  قرارداد بیمه نسبت به حداکثر تعهدات خود عمل نموده و این هزینه ها می بایستی توسط منابع  مالی آقای مالاویا پرداخت شود.

این مساله در بحث های داوری بین بیمه گذار و بیمه گر حل نشد و موضوع طرح دعوای جدیدی شد تا در دادگاهی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. در ۲۹ ژانویه  ۲۰۱۰ قاضی ادوارد مورگان اقدام به صدور رای علیه شرکت بیمه جوکو نمود و با این استدلال که بر اساس موارد حقوقی بیمه و طی مندرجات شرایط خصوصی بیمه اتومبیل هر شرکت بیمه ای که اقدام به صدور بیمه اتومبیل مینماید ملزم است بر اساس اصل جانشینی اگر بیمه گذارش(خریدار بیمه) مورد تعقیب قانونی قرار گرفت به نیابت از او به دادگاه رفته و از وی دفاع نماید طبیعتا تمامی هزینه های دادرسی و وکیل و دادگاه هم به عهده شرکت بیمه است.

حال اگر در پایان دادگاه شرکت بیمه ملزم به پرداخت حداکثر تعهد خود شد باز هم مسئول است تا تمامی هزینه های دادرسی را هم پرداخت نماید و نبایستی هیچ هزینه ای بر بیمه گذار(خریدار بیمه) تحمیل شود.

در ادامه دادرسی شرکت بیمه جوکو با ادله زیادی وارد دعوا شد و با عطف به چندین مورد حقوقی و پرونده هایی که در دادگاه های استیناف مطرح است گفت، پس اگر چنین است شرکت های بیمه می بایستی در رقم حق بیمه خود نیز تعدیلی انجام دهند. این محاسبات بر اساس حداکثر تعهد بنا شده و در صورت تکرار این رویه حقوقی شرکتهای بیمه با مشکل روبرو

 خواهند شد.

قاضی جدیدی به نام هریسون آرال برای ارایه نظر نهایی وارد این پرونده شد و عنوان کرد که این فقط مربوط به مندرجات حقوقی قراردادهای بیمه اتومبیل در انتاریو نیست، بلکه پایه بنیادی اصول بیمه در سراسر دنیا است.

بعضی از هزینه ها مثل هزینه نجات، هزینه های دادرسی و هزینه جلوگیری از توسعه خسارت ماهیتا اگر منجر به نتیجه هم نشوند و مازاد بر حداکثر تعهد پرداخت شرکت بیمه هم باشند بایستی برای نشان دادن حسن نیت توسط شرکت بیمه پرداخت شوند.

این مساله باعث می شود تا بیمه گذار با خیال آسوده در هر کجا که احساس کرد اقدامی لازم است تا مال مورد بیمه نجات داده شود یا حقوق شرکت بیمه به هر نحوی حفظ شود از اقدام کوتاهی ننماید.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com