آن گروه از خوانندگان هفته نامه ی “شهروند” که مطالب  این ستون را پیگیری می کنند، گاه پرسش هایی را با نگارنده در میان می گذارند که پاسخ هر یک از آنها مستقیم به خود پرسش کننده ارسال می شود. بیشتر این پرسش ها جنبه ی عمومی دارند و موضوع های مطرح شده در آنها ممکن است مسئله ی افراد بسیاری باشد. به نظر می رسد که در میان گذاشتن بعضی از این پرسش و پاسخ ها با عموم مفید واقع شود.

 در خصوص مطالب مقاله ی “انواع مالکیت بر ملک در کانادا”  که طی سه شماره ی گذشته “شهروند” منتشر شد، پرسش هایی رسیده است که مضمون یکی از آنها چنین است:  دو خانه در تورنتو داریم که یکی از آنها به نام من و همسرم است که  در آن زندگی می کنیم، خانه دیگر به نام همسر و دخترم می باشد که آن را اجاره داده ایم. از کجا بدانم که  سند مالکیت این خانه ها از چه نوع و نقش من در مالکیت آنها و بخصوص خانه ی اجاره رفته چگونه است؟

همه دیده ایم که وقتی مردم در خصوص سند مالکیت ملک خود صحبت می کنند به نام یا نام هایی اشاره می کنند که در روی سند آن به عنوان مالک به ثبت رسیده است، ولی در پاسخ به این پرسش که مالکیت این افراد بر ملک مربوطه از چه نوع است، اغلب اظهار بی اطلاعی می کنند. پرسش فوق، مصداق این واقعیت است. باید تاکید کرد که بودن نام دو یا چند نفر روی سند مالکیت یک ملک، خود به خود به این معنا نیست که هر یک از این افراد سهم مساوی در آن ملک دارند و هرگاه اراده کنند می توانند آن را به هر نحوی که بخواهند به فردی دیگر واگذار نمایند. در خصوص مالکیت گروهی، نوع مالکیت این افراد که در سند ملک مشخص می شود، معیار تعیینِ  وضعیت و اختیارات هر یک از افراد نسبت به آن ملک خواهد بود که ما در مقاله ی فوق الذکر به اختصار در مورد آن صحبت کردیم.

سئوال فوق دارای دو قسمت است. قسمت اول مربوط به خانه ی اول است که سئوال کننده و همسر وی در آن سکونت دارند و قسمت دوم مربوط به خانه ی دوم است که اجاره داده اند. در مورد خانه اول، صِرف این که نام فرد سوال کننده  و همسر وی روی سند مالکیت خانه است دلیل بر این نمی شود که نوع مالکیت آنها بر آن خانه حتما از نوع “مالکیت متصل” باشد؛ هر چند در کانادا خانه ای که محل اصلی زندگی زن و شوهر و فرزندان آنها است به طور رایج در “مالکیت متصل” زن و شوهر است. مراجعه به مدارک مالکیت خانه ی اول،  این موضوع را روشن خواهد کرد. اگر مدارک مالکیت خانه را در اختیار ندارید می توانید یک کپی از آن را از “اداره ی ثبت املاک” (Land Registry Office)  منطقه ی خود دریافت کنید. اگر شما و همسرتان نسبت به این خانه “مالکیت متصل” دارید، صددرصد این خانه به طور همزمان متعلق به هر دوی شما است و با درگذشت یک نفر، صددرصد مالکیت به طور خودکار به فرد بازمانده منتقل می شود. هیچ یک از شما نمی توانید منافع خود در این خانه را از راه وصیتنامه به شخص ثالث واگذار کنید. اگر شما و همسرتان نسبت به این خانه “مالکیت منفصل” دارید، هر یک از شما صاحب اختیارِ سهم خود هستید و در وصیتنامه ی خود می توانید هر طور که خواستید با آن رفتار نمایید.

خانه دوم مال همسر و دختر شما است و شما اصولا در این میان سهمی ندارید. اگر نوع مالکیت این دو نفر بر آن خانه متصل باشد، شما حتی از راه وصیتنامه ی این افراد هم نمی توانید خود را مالک احتمالی  بخشی ازاین خانه در آینده فرض کنید. اما اگر نوع مالکیت این دو نفر بر آن خانه از نوع منفصل باشد، هر یک از آنها یا هر دوی آنها می توانند در وصیتنامه های خود،  شما را به عنوان وارث یک بخش یا تمام سهم خود در آن خانه معرفی نمایند.

توصیه می شود این پاسخ کوتاه را مشاوره ی حقوقی تلقی نکنید و در این مورد و موارد مشابه با یک وکیل متخصص در حوزه ی معاملات ملکی مشورت کنید.

پرسش ها و نظرات خود را از طریق ایمیل آدرس زیر با ما در میان بگذارید.

* آروین آریافر دارای دکتری در رشته اقتصاد،  کارشناس ارشد بازار املاک و عضو رسمی انجمن مشاوران املاک انتاریو و کانادا است.

ArvinAryafar@gmail.com

www.ArvinAryafar.com