منطقه کوهستانی اورال روسیه در روز جمعه ۱۵ فوریه ۲۰۱۳ شاهد سقوط شهاب سنگ آسمانی به بزرگی ۱۰۰ متر در ۵۰ متر بود که در پیامد آن به دو شهر بزرگ در فاصله۲۰۰ کیلومتری خسارات و غرامات فراوانی وارد شد.

بر اساس گزارشات رسیده از موسسه تحقیقات و فن آوری فضایی روسیه سنگ آسمانی یاد شده بعد از ورود به جو زمین با سرعتی معادل ۵۴۰۰۰ کیلومتر در ساعت در فاصله ای بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتری زمین مسافتی را طی و سپس با برخورد به زمین قدرت انفجاری بزرگی ایجاد کرد. در طی این مسیر دو شهر که در فاصله ۹۳۰ کیلومتری مسکو قرار دارند بر اثر شکسته شدن صوت دچار خسارات شدیدی شدند از آن جمله فرو ریختن سقف یک مرکز بزرگ صنعتی و شکسته شدن شیشه ها در مراکز بازرگانی و فرهنگی و مسکونی بود. به تبع این حادثه حدود ۱۰۰۰ نفر بر اثر شدت جراحات حاصله از شیشه و موج انفجار عازم بیمارستانها و مراکز بهداشتی شدند که تعدادی سرپایی معالجه و حدود ۳۵ نفر در بیمارستان به دلیل شدت جراحات بستری شدند.

 

غرامات تحت پوشش بیمه در عمر ـ حادثه و درمان:  

از نظر کارشناسان بیمه هرگونه حادثه این چنانی به غرامات فورس ماژور یا حوادث فاجعه آمیز طبیعی معروف است و قطعا تحت پوشش بیمه می باشد به عبارتی تمامی هزینه های درمانی، جراحی های مربوطه و دارو تحت بیمه است. اگر چنانچه کسی در اینگونه موارد فوت کند باز هم شرکت های بیمه ملزم به پرداخت غرامت بیمه هستند.

 

خسارات تحت پوشش بیمه در اموال و اشیاء:

در بیمه اموال از نظر حقوقی بحث به راحتی بیمه اشخاص نیست به این معنی که اکثر اماکن تجاری، مسکونی و تحصیلی اگر دارای بیمه نامه آتش سوزی و خطرات تبعی از یکی از شرکتهای معتبر بیمه باشند در مقابل خطرات ذیل بیمه هستند:

 

سقوط اشیاء پرنده(هواپیما- هلی کوپتر- ماهواره) و منفصلات آنها

حال از نظر حقوقی سقوط سنگ آسمانی در زمره هیچکدام از موارد یاد شده  نیست از این رو می تواند در مرحله اول از طرف شرکت بیمه عنوان گردد که در متن بیمه نامه چنین خطری اصلا پیش بینی نشده و لذا از تعهدات پرداخت شرکت بیمه هم خارج است.

ولی بار اثبات این مساله که شهاب سنگ ماهیتا در زمره سقوط اشیاء پرنده نیست با شرکت بیمه است و کاملا به رویه حقوقی آن کشوری برمی گردد که این حادثه در آن رخ داده است.

اگر چنین حادثه ای در کانادا رخ دهد شرکت بیمه در دادگاه ملزم به پرداخت خسارت خواهد شد چون در نهایت بحث بیمه به حمایت ختم می شود و حتی اگر مساله سنگ آسمانی هم در بیمه نامه مربوطه ذکر نشده باشد ولی کارشناسان در انتها به این نکته می رسند که به دلیل بسیار  ناچیز بودن احتمال تحقق خطر- حق بیمه مربوطه اگر هم قرار بود در بیمه ملحوظ شود سالی ۵۰ دلار برای هر ۱ میلیون دلار خواهد بود و نه بیشتر چون از ۱۰۰ سال پیش به این طرف یک  بار هم در سال ۱۹۱۰ حادثه مشابه ای رخ داده و این دو مورد تنها مواردی است که سنگ های آسمانی در خشکی و نزدیک مناطق مسکونی باعث خسارت شدند آنهم بسیار ناچیز، از این رو بحث پرداخت خسارات بیمه ای به مراکز تجاری، مسکونی، فرهنگی و رفاهی با شرکت بیمه خواهد بود.

از جانب دیگر در اکثر کشورهای اروپایی چنین مواردی در تعهد دولت است و شرکتهای بیمه ای دولتی همه این موارد را در زمره تعهدات خود دانسته و در صورت تحقق تمامی خسارتش را جبران می نمایند.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com