حزب راستگرا و بیگانه ستیز “آلترناتیو برای آلمان” در انتخابات روز یکشنبه ۱۵ اکتبر امسال بیش از ۶ درصد کرسی های مجلس ایالتی را در ایالت نیدرزاکسن آلمان ازآن خود کرد. نیدرزاکسن با مرکزیت شهر “هانوور” با بیش از ۴۷ کیلومتر مربع مساحت و بالای ۸ میلیون تن جمعیت، یکی از ایالت های مهم آلمان است.

با این پیروزی، راستگرایان علاوه بر مجلس سراسری آلمان، در مجالس ۱۴ ایالت از ۱۶ ایالت آلمان حضور یافته اند.

حزب آلترناتیو برای آلمان که سختگیری درباره پناهجویان و محو نشانه های اسلامگرایی در آلمان را در دستور کار خود قرار داده است، روز ۲۴ سپتامبر امسال نیز با کسب ۵/۱۲ درصد آرای مردم در انتخابات سراسری توانست ۹۶ کرسی مجلس فدرال آلمان را اشغال کند و به نیروی سوم در این مجلس تبدیل شود.

مجلس فدرال آلمان، با حدود ۷۰۰ نماینده در دوره جدید، به یکی از بزرگترین پارلمان های اروپا تبدیل شده است.

 

پیروزی سوسیال دموکرات ها

بزرگترین پیروز انتخابات روز یکشنبه ایالت نیدرزاکسن حزب سوسیال دموکرات بود. این حزب پرسابقه، با کسب بیش از ۳۷ درصد آرای مردم موقعیت خود را در نیدرزاکسن ۴/۵ درصد بهبود بخشید و جایگاه بزرگترین فراکسیون را از آن خود کرد. رئیس حزب، که در عین حال رئیس دولت محلی نیز خواهد بود، نتیجه انتخابات آن را بهترین دستاورد حزب خود ظرف ۲۰ سال گذشته اعلام کرد.

حزب سوسیال دموکرات در دوره فعلی با ائتلاف حزب سبزها ایالت نیدرزاکسن را اداره می کرد، اما در دوره آینده با توجه به این که مجموع آرای دو حزب ۴۶ درصد است، ادامه چنین ائتلافی ممکن نیست. به این ترتیب یا باید حزب لیبرال با حدود ۷ درصد آرای رای دهندگان به دو حزب قبلی بپیوندد و یا حزب سوسیال دموکرات مجبور خواهد شد از طریق همکاری با حزب دموکرات مسیحی یک ائتلاف بزرگ تشکیل دهد.

حزب دموکرات مسیحی با کسب ۳۳/۷ درصد آرای مردم هرچند بیش از دو درصد هواداران خود را از دست داده، اما در مقام دوم قرار دارد و همراه با حزب سوسیال دموکرات می تواند دولتی را تشکیل دهد که از بالای ۷۰ درصد پشتیبانی برخوردار است.

 

به هم خوردن معادله قدرت

نتیجه انتخابات ایالت نیدرزاکسن، معادله قدرت را در آلمان به هم زده است و می تواند چهره دولت ائتلافی آینده را در سطح کشور تغییر دهد.

در انتخابات سراسری ۲۴ سپتامبر امسال که برای تشکیل مجلس فدرال برپا شد، حزب سوسیال دموکرات بیش از ۶ درصد آرای خود را از دست داد. این شکست باعث شد که رهبران حزب تصمیم بگیرند برای دوره چهار ساله آینده با دولتی که آنگلا مرکل برای چهارمین دوره صدراعظم آن است ائتلاف نکنند، بلکه نقش  بزرگترین فراکسیون پارلمانی اپوزیسیون را در مجلس فدرال به عهده بگیرند.

حزب سوسیال دموکرات تصریح کرد به این دلیل خود را به جبهه مخالفان دولت منتقل می کند که نمی خواهد اجازه بدهد حزب بیگانه ستیز و راستگرای آلترناتیو برای آلمان نقش قوی ترین فراکسیون مخالف را در مجلس فدرال به عهده داشته باشد. در صورت پیوستن حزب دموکرات مسیحی به دولت، آلترناتیو با در اختیار داشتن ۹۶ کرسی نمایندگی صاحب بزرگترین فراکسیون مخالف دولت در مجلس خواهد شد. حزب دموکرات مسیحی در مجلس جدید دارای ۱۴۸ کرسی است.

با امتناع حزب دموکرات مسیحی از ورود به ائتلاف دولتی، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان اعلام کرد که با دو حزب لیبرال و سبزها بر سر ایجاد ائتلاف مذاکره خواهد کرد. حزب او همراه با لیبرال ها و سبزها دارای بیش از ۵۳ درصد آرای رای دهندگان است.

 

نگرانی از رشد راست گرایان

رشد راستگرایان افراطی و بیگانه ستیز در آلمان، نگرانی های زیادی ایجاد کرده است.  حزب آلترناتیو برای آلمان با پیروزی در ایالت نیدرزاکسن در ۱۴ ایالت از ۱۶ ایالت آلمان به مجلس ایالتی راه می یابد و در مجلس سراسری یا فدرال هم به عنوان نیروی سوم حضور دارد. در برخی از ایالات شرقی آلمان، این حزب حتی جایگاه نیروی دوم را نیز در مجلس ایالتی احراز کرده و به این ترتیب دیگر نمی تواند در معادلات قدرت نادیده گرفته شود.

جلوگیری از رسیدن کمک خارجی به مساجد مسلمانان، غیرقانونی کردن روبنده برای زنان مسلمان و تعیین سقف قانونی سالانه برای پذیرش پناهجویان، جزو برنامه هایی است که حزب آلترناتیو برای آلمان در پلاتفرم خود به تصویب رسانده است. به این دلیل حتی بخشی از خارجیان و خارجی تبارانی که از رشد اسلامگرایی در اروپا می ترسند، از این حزب راستگرای افراطی پشتیبانی می کنند.

در میان این خارجیان و خارجی تباران، تعداد ایرانی ها نیز کم نیست. ایرانی هایی که به دلیل ناآگاهی نسبت به پیشینه فاشیسم در آلمان نمی دانند راست افراطی آلمان، اگر احساس قدرت کند، میان خشک و تر تفاوتی قائل نمی شود و برای سرکوب خارجیان و خارجی تباران به شناسنامه آن ها نگاه نمی کند تا دریابد کدامیک مسلمان و کدامیک غیرمسلمان هستند. آبشخور آن ها در نهایت همانجا است که آبشخور هیتلر بود و جهان را به خاک و خون کشید.