چهارشنبه هفته گذشته رهبر حزب لیبرال و نخست وزیر انتاریو، سرکار خانم کاتلین وین در تعقیب خواسته های جاگمنت سینگ، نماینده مجلس از حزب نیودموکرات، عنوان کرد که با توجه به شواهد و قرائن موجود و نیاز به پاسخگویی جامعه لازم است اصل عدالت رعایت شود و در اسرع وقت مسئولان مالی و پولی انتاریو به کار مشترکی بپردازند و تکلیف حق بیمه های اتومبیل را روشن کنند و با بررسی درآمدهای شرکت های بیمه و آمار خسارات پرداختی و ذخایر قانونی و احتیاطی به این سئوال پاسخ دهند که امکان کاهش۱۵درصدی حق بیمه اتومبیل تا چه حد محتمل است.

البته این بررسی بر پایه آمار خسارات در دست بررسی و پرداخت نشده هم بایستی بشود و رعایت حق و انصاف برای طرفین از شرایط لازم بررسی است چرا که اگر شرکت های بیمه با این کاهش متضرر شوند بعد بایستی شاهد افزایش حق بیمه ها برای مدت طولانی تری شد تا جبران اشتباهات بشود، لذا نگاهی جامع به همه جوانب ضروری به نظر می رسد.

رئیس حزب نیودموکرات انتاریو، سرکار خانم اندریا هُروات عنوان کرد که طی ماه گذشته گزارشات متعددی را برای کاهش ۱۵ درصدی حق بیمه به مسئولان ذیربط ارائه داده ولی تنها عامل تحقق نیافتن آن زمان اجراء است به این معنی که گروه محافظه کار معتقد است که بایستی در یک برنامه یک ساله این کاهش تحقق یابد و به مرور این ۱۵ درصد تا مارچ ۲۰۱۴ در چند مرحله به اجراء گذاشته شود و انجام آن به یکباره قماری است که نمی توان ابعاد آنرا پیش بینی کرد.

استیو کی رئیس موسسه بیمه ای کانادا در مصاحبه مطبوعاتی که داشت اعتقاد خود را بر این روال عنوان کرد که ما تصویر درست و دقیقی از موارد عنوان شده هنوز نداریم و تمامی موارد گفته شده چه جناح موافق و چه جناح مخالف بر پایه اصولی است که دارای شرایط لازم هستند ولی کافی نیست. او در ادامه مصاحبه خود از تمامی بیمه گران خبره و متخصصان مجرب خواست تا همکاری تنگاتنگی را با ایشان انجام دهند تا بتوانند روند رو به رشد یا کاهش خسارات و غرامات را دریابند و این مساله هم در سایه تحقیق و بررسی آماری عملی است.

به موازات این بررسیها از رندی کارول مدیر اجرایی موسسه بروکرهای خبره انتاریو نیز سئوالات مشابهی شد تا نظر ایشان را هم جویا شوند. نامبرده به نیابت از اعضاء سازمان گفت که طی دو سال گذشته بروکرها هم مانند خریداران بیمه زیر فشار بودند و به دلیل نبود آمار شفاف نتوانستند به خوبی موارد فنی نرخ بالای بیمه اتومبیل را برای جامعه خریدار بیان نمایند و از این رو شبکه فروش ایشان هم متحمل ضرر و زیان شده است لذا شاید وقت آن رسیده که با حسن نیت به همه نشان داد که بازار فنی بیمه به دنبال بررسی دقیق ریسک است و منفعت و سود در مراحل بعدی قرار دارند.

این مطلب تاثیر بسزایی در بودجه انتاریو خواهد داشت از این رو طرفین بحث با حساسیت بسیار زیادی آن را دنبال می کنند و معتقدند که همه پاسخ ها در سایه همان گزارشی است که قرار است توسط افراد خبره در خصوص روند رو به رشد یا کاهش خسارات و غرامات تهیه شود. البته موافقان کاهش از فشار کوتاهی نکرده و در این راه قطعا حمایت همه جانبه جامعه را هم با خود خواهند داشت.

شما چه تصوری از روند اینگونه بحث ها دارید، آیا آن را فقط تبلیغ سیاسی برای جناح های مختلف می دانید یا باور دارید که افراد سیاسی ما هم به این نکته مهم رسیده اند که دیگر امکان تحمل این نرخ ها در بیمه اتومبیل عملی نیست و بایستی کاری کرد؟

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com