رادیو فردا- شهرام میریان: پنجمین همایش جمهوریخواهان دموکرات ولائیک ،شامگاه یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه پس از سه روز درشهرهانوفر آلمان به کار خود پایان داد. دراین گردهمایی، ضمن تصویب چند طرح، مسائل داخلی ایران هم ازبرنامه بحث برانگیزاتمی گرفته تا اثرتحریم ها براقتصاد ایران، انتخابات پیش رو، پایمال شدن حقوق زنان، زندانیان سیاسی و بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد ومهدی کروبی مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

جمهوری خواهان دموکرات و لائیک یک جریان سیاسی است که ده سال است در اروپا بنیان گرفته و هدف های خود را بر جمهوریت، استقرار دموکراسی و مردم سالاری ، همچنین جدایی دین از حکومت استوار کرده است. این جریان سیاسی پنجمین همایش خود را این بار با دعوت از ۱۲ سازمان و نهاد سیاسی جمهوری خواه در شهر هانوفر آلمان بر پا کرد.

همایش جمهوریخواهان در هانوفر آلمان

همایش جمهوریخواهان در هانوفر آلمان

مهرداد درویش پور، عضو چهار دوره شورای هماهنگی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک درباره شرکت یا عدم شرکت ۱۲ جریان جمهوری خواه در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این طور به رادیو فردا گفت:

«در رابطه با جریان انتخابات پیش رو ما با چهار نوع برداشت روبرو بودیم. برخی نظیر مجامع اسلامی ایرانیان بر این باور بودند که این انتخابات را قطعا باید تحریم کرد و معتقد بودند که شرکت در این انتخابات به هیچ وجه مناسب نیست. نماینده حزب دموکرات ایران نیز مسئله تحریم انتخابات را مطرح کردند.»

وی افزود: «ارزیابی سازمان کومله هم این بود که با توجه به نقش و جایگاه رفسنجانی در حفظ نظام، این حزب هم انتخابات را تحریم خواهد کرد. برخی بر سر مسئله تحریم و یا شرکت نکردن صحبت می کردند و این را از هم تفکیک می کردند. اما در مورد این که آیا جمهوری خواهان لائیک- دموکرات به عدم شرکت قناعت خواهند کرد یا موضع تحریم را خواهند گرفت در  انتهای همایش مشخص خواهد شد.»

آقای درویش پور گفت: «باید گفت که هر چهار نظر وجود داشت؛ تحریم، عدم شرکت، منتظر ماندن و کسانی که تلویحا شرکت در انتخابات و حمایت از کاندیداتوری رفسنجانی را مد نظر داشتند.»

همگرایی جمهوری خواهان

در پنجمین همایش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک در شهر هانوفر آلمان، علاوه بر جبهه ملی ایران، حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومله، چند جریان از دین باوران لائیک و همچنین سازمان هایی که دارای هویت جمهوری خواهانه هستند شرکت کردند.  یکی از هدف های اصلی این همایش تصویب یک سند سیاسی زیر عنوان همگرایی جمهوری خواهان است.

اما در مورد گروه های دیگری که به عنوان میهمان هم حضور داشتند، اغلبشان از سیاست های تحریم دفاع نمی کردند و بسیاری از آنها از تحریم انتخابات ریاست جمهوری صحبت می کردند.

برخی از این گروه ها نظیر احزاب کرد در رابطه با تحریم های اقتصادی نیز موضع متفاوتی دارند ولی در مورد تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران موضع قاطعی داشتند که آنها هم تحریم انتخابات را مطرح می کردند.

مجامع اسلامی ایرانیان هم سیاست تحریم را در پیش گرفته و تا آن جا که به خود جمهوری خواهان دموکرات و لائیک برمی گردد، آنها این انتخابات را تحریم می کنند.

مهرداد درویش پور در گفت وگو با رادیو فردا با اشاره به بحث حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفت: «در این گردهمایی برای همبستگی با زندانیان سیاسی و به افتخارشان کف زده شد و اعلام همبستگی شد و در عین حال هم در لابلای سخنرانی ها اشاره شد که مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر خانگی از موسوی و کروبی هم یکی از موضوعاتی بود که در سمینار راجع به آن صحبت شد و مورد تایید قرار گرفت.»

در همایش پنجم جمهوری خواهان دموکرات و لائیک، ضمن تصویب طرح همگرایی و اتحاد عمل جمهوری خواهان، بر ضرورت تلاش در جهت ازبین بردن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، دینی و فرهنگی و همچنین بر برابری حقوق زنان و مردان در ایران در همه عرصه ها به وِیژه در نهادهای سیاسی ، اجرایی و قانون گذاری تاکید شد.

ویدئوهای این گردهمایی را اینجا ببینید.