آثار و تبعات حاصل از عملیات تروریستی بر کلیه فعالیت های اقتصادی از آن جمله توریسم بیمه ـ بانک و سرمایه گذاری تاثیر منفی فراوانی داشته است تا آنجا که کشورهای مختلف بخشی از وزارت امور خارجه خود را به تحلیل مسایل تروریسم اختصاص داده اند و با اتکاء به اطلاعات و آمار حاصله برای حفظ امور کشورشان و رعایت حقوق شهروندانشان به ارایه نظرات حفاظتی می پردازند و هر روز این سایت اطلاعاتی را به روز کرده و هر شهروندی که قصد مسافرت به اقصا نقاط جهان را دارد تشویق یا منع می کنند.

insurance

جالب است بدانید که اطلاعات مشابهی هم در شرکت های بیمه مستقیم و اتکایی وجود دارد که برای عملیات بیمه گری و اکچوری استفاده می شود تا نرخ ها را مطابق با ریسک تعیین کنند.

بر اساس آخرین آمار منتشره ۴۴ درصد کشورهای جهان در معرض تهدید تروریسم هستند. دراین بررسی هر کشوری طبقه بندی مناسب خود را دارا است و از دو جانب دیده می شود: اول، تواتر ـ در این مرحله امکان تحقق تروریسم در یک واحد زمانی مثلا یک سال بررسی می شود و در غالب بسیار کم  ـ کم ـ متوسط ـ شدید و خیلی شدید طبقه بندی می شود.

 دوم، شدت: بعد این امکان بررسی می شود که در صورت تحقق ریسک تروریسم میزان خسارت و غرامت چقدر است و در ۳ طبقه بندی بررسی می شود که عبارتند از در حد توان، بالاتر از توان مالی و فاجعه آمیز .

کشورهایی که در معرض بیشتر تروریسم بوده و حتی در سال جاری رشد هم داشتند عبارتند از:

۱ـ آرژانتین، مصر و اردن با ۱۱ درصد در بالاترین رشد ریسک بیمه ای برای تروریسم قرار دارند.

۲ـ آلمان، ایتالیا و انگلیس با ۱۹ درصد کاهش در زمره کشورهای بسیار مطمئن قرار گرفتند.

۳ ـ بدترین کشورهای جهان که در راس ریسک تروریسم می باشند از نظر کارشناسان بیمه عبارتند از افغانستان، هند، عراق، نیجریه، پاکستان، روسیه، سومالی، سوریه، تایلند و یمن

۴ ـ در اروپا اخیرا در سال جاری شاهد رشد کمی در میزان تروریسم در یونان و ایرلند شمالی بودیم که این روند رو به کاهش است.

۵ ـ کشورهای خاورمیانه بعد از جریانات بهار عربی با رشدی حدود ۶۴ درصد در بالاترین رتبه ریسک تروریسم قرار دارند. به دنبال آن آفریقای شمالی با ۸۵ درصد بدون تغییر نسبت به سال های قبل مقام اولی خود را حفظ می کند.

در بیمه های اموال و اشیاء پوشش بیمه ای جنگ، شورش، بلوا، اغتشاش، اعتصاب، انقلاب و  تروریسم با حق بیمه اضافی قابل بیمه کردن است، البته ذکر این نکته ضروری است که شرکت بیمه در صورت طولانی شدن اینگونه عملیات این حق را برای خود قایل است که با اعلام رسمی و کتبی پوشش اضافی را کنسل و حق بیمه را برگرداند.

در بیمه های عمر کلا بعد از گذشت ۲ سال هر اتفاقی که تحقق یابد تحت پوشش بیمه است حتی خودکشی در زمره غرامت قابل پرداخت خواهد بود ولی تروریسم  قبل از ۲ سال هم اگر باعث مرگ شخص بیمه شده شود و ثابت شود که خود شخص در آن شرکت نداشته، قابل پرداخت است.

در بیمه های مسافرتی در ابتدای قرارداد شرکت بیمه از قصد هر بیمه شده برای مسافرت کاملا مطلع خواهد بود و در ابتدا چنانچه کشور یا منطقه مورد نظر امن نباشد اصلا شما را بیمه نمی کند، لذا اگر بیمه مسافرتی دارید بدانید که تمامی هزینه های درمان شما مطابق با قرارداد مربوطه بیمه خواهد بود مگر اینکه مثلا کانادا در سایت اطلاعاتی خود اعلام کرده باشد که اصلا به آن مقصد مشخص مسافرت نکنید که در آن صورت نیاز است حتما با شرکت بیمه خود هماهنگ نمایید.

با آرزوی جهانی عاری از خشونت حتما مستحضر هستید که اخیرا با اتکاء به سرعت رشد تکنولوژی و انتقال اطلاعات هر عمل خلافی در کوتاهترین مدت توسط مقامات ذیصلاح انتظامی ـ نظامی  و قضایی مشخص و شخص یا اشخاص خاطی دستگیرمی شوند. نمونه بارز آن عملیات تروریستی بوستون در آمریکا و یا جریان بمب گذاری خطوط راه آهن کانادا بود که دستگاه های اطلاعاتی تروریست ها را دستگیر کردند. با توجه به این امکانات شرکت های بیمه هم قانع هستند که نرخ های بیمه را تا سطح بسیار زیادی کاهش دهند.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com