سازمان ناظر بر عملکرد بیمه گران و موسسات واسط تایید کرد که در سال جاری برای سومین بار متوالی پیشنهاد شرکتهای بیمه را برای افزایش نرخ بیمه …

شهروند ۱۲۵۸ ـ پنجشنبه ۳ دسامبر ۲۰۰۹


 

سازمان ناظر بر عملکرد بیمه گران و موسسات واسط (نمایندگان و ارزیابان بیمه) که بهFSCO(Financial Services Commission of Ontario)  معروف است تایید کرد که در سال جاری برای سومین بار متوالی پیشنهاد شرکتهای بیمه را برای افزایش نرخ بیمه های اتومبیل پذیرفته و این افزایش به طور میانگین به میزان ۲.۱۳ درصد  برای کل بازار بیمه اتومبیل بوده است.

از آنجا که محاسبات فنی حق بیمه اتومبیل موضوع بحث این مقاله نیست لذا به کلیات این تغییر و تحول می پردازیم .

این افزایش نرخ برای ۳۴.۳۸ درصد جامعه آماری به میزان ۶.۲ درصد بوده و آنهم بستگی خاص به سابقه تصادفات و جرایم رانندگی داشته است.

جهت استحضار شما خوانندگان محترم افزایش یا کاهش  نرخ حق بیمه درسالهای متوالی در چند سال گذشته به قرار ذیل بوده است:

۱– ۲۰۰۴  کاهش به میزان ۱۰.۶۰ درصد

۲- ۲۰۰۵  کاهش به میزان ۲.۴۳ درصد

۳-  ۲۰۰۶ کاهش به میزان ۱.۲۷ درصد

۴- ۲۰۰۷  افزایش به میزان۰.۵۵ درصد

۵-  ۲۰۰۸ افزایش به میزان ۵.۵۹ درصد

سازمان ناظر ذیربط در ادامه دلایل خود را برای این افزایش حق بیمه فقط حمایت از مصرف کننده دانسته و اظهار میکند که شرکتهای بیمه بایستی بتوانند ذخایر خسارتی مناسبی را داشته باشند تا در زمان پرداخت خسارت با موانع و مشکلات عدیده روبرو نگردند که هم باعث نارضایتی برای مشتریان خود شوند و هم باعث توقف کار و تعلل در چرخه اقتصادی گردند.

در ادامه دو شرکت بیمه اعظم که سهم مناسبی از کل بازار بیمه اتومبیل را در انتاریو دارند اظهار کردند :

State Farm Mutual Automobile Insurance Company

برای بقای شرکت و توانایی در حضور مستمر در بازار بیمه اتومبیل و با توجه به ارقام بالای خسارت مجبورند برای سومین بار متوالی در سال جاری نرخ حق بیمه اتومبیل خود را به میزان ۵.۵۹ درصد افزایش دهند

Kingsway General Insurance Company

این شرکت در بین همه شرکتهای بیمه رشد بالاتری در افزایش نرخ حق بیمه داشته و این میزان بالغ بر ۱۰ درصد شده است.

سهم بقیه شرکتهای بیمه از این افزایش به قرار ذیل است:


 


 

•    AXA Insurance (Canada):  +7.30%
•    AXA Pacific Insurance:  +7.80%
•    Co-operators General Insurance Company:  +4.98%
•   
COSECO Insurance Company:  -1.07%

•    Echelon General Insurance Company:  +6.36%
•    Farm Mutual Reinsurance Plan Inc.:  +8.17%
•    Federation Insurance Company of Canada:  -6.41%
•   
Jevco Insurance Company:  No change
•    Motors Insurance Corporation:  +0.99%
•    Optimum Insurance Company Inc.:  +5.21%
•    Pembridge Insurance Company Limited:  +6.08%
•    Perth Insurance Company:  +4.40%
•    Royal & SunAlliance Insurance Company:  +4.93%
•    Trafalgar Insurance Company:  +6.16%
•    Wawanesa Mutual Insurance Company:  +9.72%


 

منبع : مقاله حاضر از آخرین آمار منتشره در مجله Canadian Underwriter به تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۰۹ گرفته شده است.


 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com