حسن روحانی قرار است صبح روز سیزدهم مرداد در صحن علنی مجلس مراسم تحلیف بجای آورد و تمام دم و دستگاه حکومت اسلامی هم بسیج شده اند تا باز هم به سیاق گذشته شان، از این مراسم به عنوان نشانه ای از استحکام و طراوت نظامشان بهره برداری کنند. گفته می شود نمایندگان ۴۴ کشور را به همراه بسیاری از خبرنگاران خارجی به این مراسم دعوت کرده اند تا آنجا که دیگر جایی برای خودی ها باقی نمانده است! حتی بسیاری از سرداران و فرماندهان سپاه و بسیج و مقامات حال و سابق نظام نیز یا دعوت نشده اند و یا می بایست در جایگاه میهمانان و خبرنگاران قرار بگیرند. راستش این مراسم جایی برای خودی ها ندارد و پیامش روشن است!

Hassan-Rohani

این مقامات باز هم می خواهند وانمود کنند که نظام اسلامی عزیزشان “بحران ۸۸” را از سر گذرانده و دارد دوره دیگری را آغاز می کند. می خواهند لاپوشانی کنند که جامعه زنده و جوان ایران همچنان خواستار بزیر کشیدن تمام این بساط دزدی و غارت و کشتار و شکنجه بیشتر از سه دهه ای است.

این بار رئیس جمهور کلید به دست را به میدان آورده اند تا اتفاقا به تمام این اختلافات عمیق در میان صفوف حکومت و به کل این تضاد و دره عمیقی که میان مردم و جمهوری اسلامی ایجاد شده، شاید پاسخی بدهند و راه علاجی بیابند. مقامات با شیادی تمام خود را به نادانی زده اند. باید گفت امیدواری ها و وعده های رئیس جمهور اعتدال گرا از هم اکنون  رو به افول گذاشته اند و راستش تا همین جا هم نمونه های زیادی از اختلافات میان خامنه ای و رئیس جمهوری که برای انتخاب کابینه اش با هزار و یک معضل و مانع مواجه است، همواره در نشریات و رسانه ها مطرح بوده است.

روحانی تاکنون حداقل در سه نوبت به منظور کسب تکلیف در مورد کابینه اش به دیدار رهبر شتافته و لیست وزرای پیشنهادی اش را به او ارائه داده و  خامنه ای هم آشکارا با حضور برخی چهره ها در کابینه ” تدبیر و اعتدال” مخالفت کرده است.

یکی از موارد این اختلافات به مطالبه آزادی زندانیان سیاسی برمی گردد که البته منظور روحانی و تمام این دار و دسته اصلاح طلب دور و برش آزادی موسوی و کروبی و همین اعضای جبهه مشارکت و فعالان سیاسی اصلاح طلب است نه بیشتر! بیشتر از آن را و بسیاری از مخالفان سرنگونی طلب محبوس در سیاهچال های این جانیان را ــ اعدام هم اگر می شوند ــ این ها یا تأیید می کنند و یا در سکوتشان و در سیطره همین حکومت اسلامی عزیزشان که در سایه آن دارند می خورند و بالا می کشند و حساب های بانکی هفت نسلشان را پر می کنند، نظاره گر کشتارها می شوند اما، خامنه ای بر سر همین اندازه هم از هم اکنون با روحانی دست به گریبان است. او از سران “فتنه” خواسته است عذرخواهی و توبه کنند!

ولی فقیه حکومت اسلامی روز یکشنبه در دیدارش با گروهی از دانشجویان از بحران ۸۸ یاد کرد و اعتراف نمود که اعتراضات مردم حکومت اسلامی را تا لبه پرتگاه پیش برده است! خامنه ای اعتراف کرد که نظام اسلامی تحت امرش کوچکترین اصلاح و تغییر را برنمی تابد و موسوی و کروبی هم ابتدا باید عذرخواهی و توبه کنند. خامنه ای با فریبکاری و شیادی تمام و در پاسخ به تمام کسانی که بحث تقلب در نمایش انتخاباتی سال ۸۸ را مطرح کرده بودند، گفت: ” در جلسات خصوصی می گویند تقلبی رخ نداده بود، پس به چه علت کشور را دچار آن ضایعات کردید و به لبه پرتگاه بردید؟”! خامنه ای اضافه می کند که ” بارها و بارها این سؤال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد، مطرح کرده ایم پس چرا جواب نمی دهند؟ چرا عذرخواهی نمی کنند؟”.

باید گفت خامنه ای کاملا راست می گوید! نظام اسلامی، نظام جلسات خصوصی است و خامنه ای هم به درستی هنوز نگران بحران انقلاب ۸۸ است! خامنه ای در واقع دارد پاسخ می دهد به خیل اصلاح طلبان و اعتدالگرایان که بی خود به مردم وعده و وعید ندهند. او دارد اعتراف می کند که کوچکترین تغییر را برنمی تابد و دارد واکنش نشان می دهد به رأی هایی که رأی “نه” مردم بود به نظام اسلامی.

راستش مردم ایران و تمام مردم جهان دارند می بینند که چگونه حکومت اسلامی به منظور ارعاب و عقب نشاندن مردم طی بیست و دو روز یکصد و دو نفر را به جوخه های اعدام سپرده است! خامنه ای به درستی نگران و عصبانی است. تشدید موج سرکوب ها و اعدام های اخیر به روشنی دارد نشان می دهد که حکومت از عکس العمل مردم عصبانی است و می خواهد با راه اندازی ماشین کشتارش از مردم انتقام بگیرد.

خامنه ای خوب می داند که رأی مردم، نه به نظام اسلامی اش است و در واقع، دارد با شیادی تمام پاسخ می دهد به خواسته های عمیق مردم و نیازهای انسانی جوانان که به هزار و یک زبان و با رقص و آهنگ، اعتراض خودشان را در خیابان ها به حکومت مخابره کردند. آری، خامنه ای و کل دم و دستگاه ساختار سیاسی مذهبی ایران پیام مردم را دریافته اند و دارند به این پیام با فریبکاری تمام واکنش نشان می دهند!

*هادی وقفی روزنامه نگار، از اعضای کمپین مبارزه با اعدام  و سنگسار