شهروند علی شریفیان: سعد سید، آموزگار اهل وست آیلند از حومه های مونترال روز دوشنبه هنگامی که در پیاده روی بلوار رنه لوک در حال عبور از کنار یک ساختمان در حال ساخت بود، بر اثر سقوط یک محموله مصالح ساختمانی بر سرش به شدت زخمی شد.

saad_syed

امدادگران فوریت های پزشکی به سرعت او را برای معالجه به بیمارستان انتقال دادند اما معالجات موثر واقع نشد و این آموزگار ۳۲ ساله که در میان همکاران و شاگردانش محبوبیت ویژه ای داشت، به خاطر این که در موقع نامناسبی در محلی نامناسب تر بوده، جان باخت.

مرگ این آموزگار عرب تبار مونترالی بار دیگر موضوع مراقبت ها و مقررات ایمنی کار ساختمان سازی در اماکن عمومی را به بحث روز در مونترال تبدیل کرده است. کارکنان مدرسه ای که سعد سید در آنجا مشغول کار بوده با انتشار بیانیه ای از مرگ همکارشان اظهار تاسف کرده اند.