شهروند- علی شریفیان:  در حالی که انتظار می رفت در انتخابات میان دوره ای انتاریو، محافظه کاران پیشرو انتاریو به رهبری تیم هوداک به پیروزی های چشمگیری برسند، تنها یکی از کاندیداهای این حزب به کوئینز پارک راه یافت. با این نتیجه ناامیدکننده اکنون گروهی از مقام های عالیرتبه و اعضای این حزب خواستار مرور و بررسی رهبری هوداک شده اند.

Tim-Hudak

تیم هوداک اما گفته است چنین بررسی هایی موجودیت حزب را به مخاطره می اندازد و این موضوع تنها به نفع لیبرال ها خواهد بود. تیم هوداک در رای گیری که در فوریه ۲۰۱۲ از اعضای حزب در مورد رهبری اش به عمل آمد، از حمایت ۷۸ و ۷ دهم درصد آرای آنها برخوردار شده بوده است.