Farhad-Farsadi

تصادف ۱۳ آگوست در خیابان استیلز شرقی که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۲ نفر دیگر شد، موردی بود که در ۲۵ سال گذشته در تورنتو اتفاق نیفتاده بود. شاهدان حکایت از آن دارند که راننده کامیون در زمان برخورد با اتوبوس در حال صحبت کردن با تلفن همراه بوده است.

ماجرا از این قرار بوده که اتوبوس برای پیاده کردن مسافر در ایستگاه توقف کرده که کامیون عبوری اول تیر چراغ برق را شکسته و سپس به اتوبوس برخورد می کند. راننده هر دو وسیله نقلیه مصدوم و به بیمارستان منتقل می شوند.

سئوال اصلی آن است که مسئولیت پرداخت غرامت و هزینه های بیمارستان به عهده کیست؟

ttc-crash

بیمه اتومبیل ـ بیمه اوهیپ ـ بیمه از کارافتادگی صندوق های بازنشستگی کانادا و کبک ـ بیمه حادثه شخصی ـ بیمه عمر شخصی یا گروهی ـ بیمه کارفرما .

طبق قوانین اتومبیل در انتاریو اگر اتفاقی باعث مصدومیت یا جرح شخصی شود و اتومبیل در حادثه دخیل باشد اولین پرداخت کننده بیمه اتومبیل خودتان است (بدون توجه به اینکه چه کسی در حادثه مقصر است). البته بعد از بررسی هر کدام از شرکت های بیمه دخیل در جریان تصادف با اتکاء به اصل جانشینی به مقصر حادثه مراجعه و غرامت و خسارت پرداختی را وصول می کنند.

برای درک بهتر موضوع به بررسی چند سناریوی فرضی می پردازیم:

۱ـ برای انجام کاری در حال رانندگی با اتومبیل شرکت هستید و تصادفی رخ می دهد، در این صورت بیمه اتومبیل شرکت مسئولیت پرداخت کلیه غرامات و خسارات را به عهده دارد.

۲ـ در زمان حادثه سرنشین اتومبیل دیگری هستید. در این حالت قطعا بیمه اتومبیلی که سرنشین آن هستید تامین کننده غرامات و هزینه های بیمارستانی است.

۳ـ سرنشین اتومبیلی هستید که بیمه ندارد در این حالت اگر مصدومیتی پیش بیاید بیمه اتومبیل دیگر که در حادثه درگیر بوده بایستی غرامت را بپردازد.

۴ــ سرنشین اتومبیلی هستید که درگیر تصادف شدید و هیچیک از اتومبیل ها بیمه ندارد، در این حالت اگر مصدومیتی پیش بیاید صندوق تأمین صدمات جانی و بدنی که دولت انتاریو تامین کننده آن است و بر پایه مشارکت شرکت های بیمه بنا شده غرامات را می پردازد.

۵ـ در حال راندن دوچرخه ای هستید و با اتومبیل تصادف می کنید در این حالت تنها شرکت بیمه اتومبیل مسئولیت پرداخت را به عهده دارد.

البته استثناء هم شامل موارد ذکر شده می شود که مهمترین آنها عبارتست از:

ـ نداشتن گواهینامه رانندگی معتبر و منطبق با خودروی مربوطه.

ـ اگر اتومبیل شخص دیگری را می رانید و رضایت مالک قبلا حاصل نشده است.

ـ تقلب و کتمان حقایق در خصوص صحنه سازی تصادف یا موارد مشابه بیمه ای.

ـ اگر از اتومبیل برای مصارف خلاف قانون استفاده شده و مورد کیفری وجود داشته باشد.

اگر بخواهیم به تصادف یاد شده بپردازیم بایستی متذکر شد که بیمه شرکت تی تی سی مسئول پرداخت کلیه هزینه های جرح ـ فوت و پزشکی مصدومان و مجروحان می باشد. در جریان رسیدگی به حال صدمه دیدگان البته بیمه اوهیپ هم درگیر است که بعد از پرداخت همه هزینه ها قبوض پرداخت را برای بیمه اتوبوس تی تی سی فرستاده و از ایشان طلب وصول می کنند. وقتی همه هزینه ها را بیمه تی تی سی پرداخت سپس پرونده حقوقی خود را تکمیل می کند تا برای شرکت بیمه کامیون که در حادثه مقصر بوده بفرستد، در این میان البته وکلای طرفین هم نقش عمده ای را انجام می دهند و در جهت احقاق حقوق زیان دیدگان تلاش می کنند.

صندوق صدمات جانی و بدنی انتاریوThe Motor Vehicle Accident Claim Fund

 * فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com