از زمان ظهور تمامی ادیان چه قبل و یا بعد از ابراهیم یکی از مذاهبی که بیشتر از سایر مذهب ها از روش های سیستم حکومتی متداول 

 

شهروند ۱۲۶۵ ـ پنجشنبه ۲۱ ژانویه۲۰۱۰


 

آیا مذهب اسلام و احکام آن می تواند به عنوان یک سیستم حکومتی بر مردم یک سرزمین حکومت کند؟


 

از زمان ظهور تمامی ادیان چه قبل و یا بعد از ابراهیم یکی از مذاهبی که بیشتر از سایر مذهب ها از روش های سیستم حکومتی متداول زمان خود برای اداره و کنترل پیروان خود استفاده کرده، مذهب اسلام است. مبنای این ادعا در این است که در زمان پیامبر اسلام، خلیفه ها حاکم و در رأس حکومت بودند و دستورات خلیفه بدون چون و چرا باید اجرا می شد و با مخالفان به شدت برخورد می شد. در زمان پیامبر اسلام نیز رأس همه امور شخص پیامبر بود و پیروی از اوامر او واجب بود و با مخالفان دستورات و عقاید او به شدت برخورد می شد. این شدت برخورد و مجازاتها را در تعدادی از آیه های قرآن از جمله آیه ١٩٠ سوره بقره می توان دریافت، ترجمه این آیه "و آنها (کافران) را هر کجا یافتید، به قتل برسانید! و از آن جا که شما را (از مکه) بیرون ساختند، آنها را بیرون کنید! و فتنه از کشتار هم بدتر است! و با آنها، در نزد مسجد الحرام (در منطقه حرم)، جنگ نکنید! مگر اینکه در آن جا با شما بجنگند. پس اگر (در آن جا) با شما پیکار کردند، آنها را به قتل برسانید! چنین است جزاى کافران!"

یاران نزدیک پیامبر نیز بعد از مرگ او از روش های حکومتی موجود در زمان خود برای ادامه و اداره و کنترل امور مسلمانان و سرزمینهای تصرف شده استفاده کردند و احکام و قوانین خود را در سرتاسر قلمرو خود واجب و لازم الاجرا می دانستند و مجازاتهایی برای مخالفان از دستورات خلفا حتی تا حد مرگ معلوم کرده بودند. به طور مثال قبایل تحت سلطه حکومت اسلامی اگر گاهی به دلایل اقتصادی از پرداخت خمس و زکات به خلفا و یا دست نشاندگان آنها سر باز می زدند، به دستور خلفا با آنها به شدت "با شمشیر" برخورد می شد و در این برخوردها بعضی از مخالفان به قتل می رسیدند.

در عصر حاضر حکومت جمهوری اسلامی نیز همان سیستم حکومت زمان خلفا را با کمی تغییرات ظاهری الگوی سیستم حکومتی خود قرار داده است و این سیستم را حاکم بر تمامی سرزمین ایران کرده است. مشکل اینجاست که این حکومت اگر فقط حاکم بر مسلمانان ایرانی بود، آنهایی که اسلام را با آگاهی کامل اختیار کرده اند اشکالی در آن نبود، خوب و بد آن مربوط به مسلمانان واقعی بود. ولی اشکال در اینجاست که حاکمیت یک سیستم مذهبی بر یک ملت، آن مذهب را بر همه آن مردم کاملاً تحمیل می کند نه اختیاری و انتخابی. دین و مذهب برای انسانها در واقع امری انتخابی و از روی آگاهی و شناخت از آن مذهب است. تحمیل کردن دین در ایران باعث مشکلات بسیاری شده است از جمله تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان و برای کم کردن این تبعیض و استفاده از امکانات دولت، عده زیادی متظاهر به این دین شده اند. در قلمرو سرزمین ایران همه قلباً مسلمان نیستند. از طرفی تکلیف بچه هایی که در این قلمرو به دنیا می آیند چیست؟ آیا وجود یک حکومت مذهبی تحمیلی حق انتخاب آگاهانه یک مذهب را از آنها سلب نمی کند؟ و آن دین را تحمیلی و اجباری نمی کند؟  مگر از قول حضرت علی نمی گویند که ایشان گفته بود "هیچ اجباری در قبول دین اسلام نیست!"

اگر فرض کنیم که مذهب اسلام می تواند یک حکومت باشد، با توجه به اینکه فقط یک خدا (الله) و یک قرآن وجود دارد و احکام الهی همه در قرآن آمده است پس در نتیجه فقط یک نوع حکومت اسلامی می تواند در دنیا برای مسلمانان وجود داشته باشد. نه چند نوع مختلف! آیا خدای واحد چند نوع حکومت متفاوت برای اسلام تعیین کرده است؟ با در نظر گرفتن فرضیه وجود حکومت اسلام، آیا هر مسلمانی بدون توجه به محل سکونت فیزیکی خود نباید بدون هیچ قید و شرط و صد در صد تابع آن حکومت اسلامی و در خدمت آن باشد؟ و خمس و زکات خود را به آن حکومت بپردازد! آیا حکومت الله می تواند یک بام و دو هوا باشد؟ اگر چنین حکومتی اسلامی وجود داشته باشد، آیا هر گونه اعمال این حکومت چه درست و یا غلط مسئولیت اعمال آن به عهده همه مسلمانان نیست؟ بدین معنی که اگر یک حکومت اسلامی موجود در دنیای اسلام، احکام اسلام (احکام الهی) را زیر پا می گذارد، این زیر پا گذاشتن احکام به گردن همه مسلمانان نیست؟ آیا رهبران یک چنین حکومتی نمی توانند از قدرت این حکومت سوء استفاده کنند؟

با توجه به پیچیدگی قضیه "حکومت اسلام" می توان انتظار داشت که مراکز اسلامی ایرانی فعال در کانادا بتوانند به خوبی به این سئوال پاسخ بدهند. پس این سئوال را از مراکز اسلامی ایرانی کانادا مطرح می کنم که از نظر این مراکز اسلامی و بر طبق احکام اسلام، آیا دین اسلام نیاز به وجود یک حکومت برای مسلمانان دارد؟ آیا دین اسلام می تواند یک "حکومت" در قلمرو یک کشور مثل ایران باشد؟ به عبارتی دیگر آیا مسلمانان دنیا نیاز به وجود یک حکومت بالای سر خود دارند و یا دین امری خصوصی و اختیاری است و نیازی به حکومت برای اجرا و تحمیل آن ندارد؟

با توجه به اینکه احکام و دستورالعمل های اسلام فراگیر تمام مسلمانان جهان است به این معنی که یک حکم و دستورالعمل اسلامی به همان اندازه که شامل و واجب بر مسلمانان خاورمیانه می شود به همان اندازه نیز شامل و واجب به مسلمانان کانادا و آمریکا و اروپا می شود. جواب صحیح به این سئوال از طرف این مراکز می تواند احکام اسلام را در مورد "حکومت اسلامی" در یک سرزمین مثل ایران برای بسیاری از مسلمانان ایران مشخص کند.

چه خوب بود که به جای سکوت، مدیران و مسئولان مراکز اسلامی ایرانی فعال در کانادا نظر خودشان را نسبت به "حکومت اسلام" که جمهوری اسلامی ایران سی سال است که مدعی اجرای آن است در رسانه های محلی مطرح می کردند و احکام و دستورالعمل های اسلام را نیز در این مورد به وضوح و شفافیت کامل بیان می کردند.

بیش از صدها مرکز اسلامی فعال در کانادا و دنیا می توانند جواب این سئوال را بدهند و دستورات اسلام را در این مورد برای ایرانیان مشخص کنند. از جمله مراکز اسلامی و فارسی زبان: مرکز اسلامی ولیعصر، مرکز اسلامی و فرهنگی حضرت زهرا، مرکز ایرانی اسلامی امام علی، مرکز اسلامی امام مهدی، جامعه اسلامی افغانها در کانادا و مرکز اسلامی ایرانیان کانادا (واقع در مونتریال).