Nigel-Wright

شهروند- علی شریفیان: چندی پیش پلیس آرسی ام پی در نتیجه تحقیقات خود، نایجل رایت رئیس پیشین دفتر نخست وزیری دولت فدرال را متهم به انجام کارهای خلاف قانون کرد. نایجل رایت مبلغ ۹۰ هزار دلار با نوشتن چکی در وجه مایک دافی، در اختیار این سناتور پیشین محافظه کار قرار داد تا او بتواند پولی که بر خلاف قانون و با  تقلب و حسابسازی از خزانه سنا دریافت کرده بود، بازپرداخت کند. پس از افشای این اقدام رئیس دفتر سابق نخست وزیری استفن هارپر، نایجل رایت مسئولیت انجام این کار را بر عهده گرفت و از مقام خود استعفاء داد. یا به روایت دیگری اخراج شد.

پلیس آرسی ام پی مدارک و اسنادی راکه بر اساس آنها به نایجل رایت اتهام انجام کار خلاف قانون زده به دادگاه ارائه کرده است. در این مدارک آرسی ام پی  پنج نکته مهم را با تحقیقات خود کشف و منتشر کرده است. اول این که در طول سه سالی که رایت به عنوان رئیس دفتر نخست وزیر مشغول کار بوده هیچ هزینه ای بابت مخارجش در جریان انجام وظایفش طلب و دریافت نکرده است. او مثلاً برای مسافرت هایش، اقامت در هتل ها و یا غذا صورتحسابی به امور مالی دفتر نخست وزیری نداده و پولی دریافت نکرده است.

دوم این که در آغاز کار نایجل رایت در مورد صورت حساب هایی که مایک دافی به خزانه داری سنا ارائه کرده بود، ادعاهای او را که این هزینه ها قانونی و درست هستند، باور کرده بوده است و بعد که معلوم شده این هزینه ها قانونی نیستند بین ۱۱ تا ۱۹ فوریه سه بار مستقیماً و از طریق دیگر کارمندان دفتر نخست وزیری از مایک دافی خواسته پول هایی که دریافت کرده بازپرداخت کند.

Mike-Duffy

نکته سوم پس از آن که در روز ۲۰ فوریه از مایک دافی پیامی الکترونیکی (ای میل) دریافت می کند که او خود را برحق می داند و حاضر نیست پول های دریافتی را بازپرداخت کند به شدت به خاطر آبروی حزب محافظه کار و نخست وزیر از دست دافی عصبانی شده و حوصله اش از کشمکش با او سررفته است.

نکته چهارم این که پس از افشای ماجرا به وسیله گزارشگر سی تی وی در رسانه ای شدن این آبروریزی مالی و زمانی که قرار می شود حسابرسی به وسیله شرکت مستقل Deloitte انجام شود، سعی می کند با اعمال نفوذ پروسه حسابرسی را برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر منحرف کند. روز اول مارچ او در یک ای میل به وضوح توضیحاتی در این زمینه داده است. از جمله این که نوشته از سناتور Gerstein خواسته تا با تماس با مقامات و مدیران ارشد این شرکت حسابرسی، پروسه کار را با نتیجه ای مطلوب دفتر نخست وزیری به پایان برسانند  و نکته پنجم این که در تمام مدت درگیری اش به عنوان رئیس دفتر نخست وزیر با این موضوع هیچ گاه گمان نمی کرده روزی آرسی ام پی در این ماجرا وارد شود.

در تحولات مربوط به آبروریزی بزرگ سه سناتور پیشین محافظه کار، استفن هارپر، نایجل رایت را مسئول نوشتن چک ۹۰ هزار دلار دانسته و مکرراً گفته به همین دلیل او اخراج شده و یا چند بار هم گفته که رایت خود استعفاء داده است.

پلیس آرسی ام پی بر اساس اسناد و مدارکی که به دست آورده نایجل رایت و مایک دافی را متهم به تقلب، باج دادن و خیانت در امانت کرده است. دادگاه هنوز شروع به رسیدگی پرونده این دو مقام عالیرتبه پیشین حزب محافظه کار و بررسی اتهامات وارده بر آنها نکرده است.