شهروند- علی شریفیان: روز پنجشنبه هفته گذشته چارلز سوسا، وزیر دارایی انتاریو لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد. او در سخنرانی خود به این مناسبت گفت کسری بودجه انتاریو در سال مالی ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ رفع و بودجه متوازن خواهد شد.

در سال جاری کسری بودجه چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و بدهی استان تا آخر ماه مارس ۲۹۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به وسیله دولت پیش بینی شده است. عمده ترین اقلام بودجه حذف شهریه برای دانشجویانی است که درآمد خانواده شان در سال کمتر از ۵۰ هزار دلار است.

در بودجه همچنین پیش بینی شده به طور کلی بودجه خدمات درمانی افزایش داده شود و در مواردی به طور مشخص این افزایش قابل توجه است. از جمله ۱۳۳ میلیون دلار به بودجه درمان سرطان و خدمات مربوط به آن اضافه شده و همینطور مبلغ ۳۳۳ میلیون دلار برای خدمات درمانی کودکانی که مبتلا به اوتیسم هستند، اضافه شده است.

در بودجه پیش بینی شده که رشد اقتصادی انتاریو در سال مالی جاری ۲/۲ درصد، ۲۰۱۷ به ۴/۲ درصد می رسد. در سال مالی ۲۰۱۸ این نمودار ۲/۲ درصد و در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی انتاریو ۲ درصد خواهد بود.

ا

چارلز سوسا وزیر دارایی انتاریو بودجه 2016 را تقدیم مجلس کرد

چارلز سوسا وزیر دارایی انتاریو بودجه ۲۰۱۶ را تقدیم مجلس کرد

ز سال آینده هزینه تولید کربن از شرکت ها اخذ می شود و پیش بینی شده در جمع این دریافت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بر درآمد دولت می افزاید. بعضی از پرداخت های مردم افزایش خواهد یافت از جمله هر خانوار سالانه باید ۸ دلار بیشتر برای مصرف گاز خود پرداخت کند. هزینه گاز سالانه در ۲۰۱۷ به ۵ دلار کاهش خواهد یافت.

فدراسیون مالیات دهندگان کانادایی از افزایش پرداخت ها انتقاد کرده است. نماینده این فدراسیون می گوید دولت پیش از این بر قیمت بنزین افزوده است. قیمت همه چیز افزایش داده می شود و خبری از سبک کردن بار هزینه ها نیست.

رهبر ان دی پی خانم آندریا هوروت به طور کلی از بودجه ناراضی است و می گوید در بودجه مبالغ لازم و کافی برای خدمات درمانی و ایجاد اشتغال در نظر گرفته نشده است. او تاکید کرد با این بودجه زندگی مردم انتاریو بهتر نمی شود.

قیمت و هزینه بعضی خدمات هم کاهش داده شده یا حذف شده است از جمله حداقل قیمت یک بطر شراب ۷ دلار و ۹۵ سنت خواهد بود. هزینه بازرسی فنی خودرو که ۳۰ دلار است هم حذف شده است.

نکات کلیدی بودجه سال ۲۰۱۶ دولت لیبرال انتاریو

* بیش از ۶۰۰ هزار شغل پس از دوره رکود اقتصادی مربوط به سال ۲۰۰۹ به وجود آمده که با تدوین این بودجه ۳۰۰ هزار شغل دیگر تا پایان سال ۲۰۱۹ تولید خواهد شد.

* وزارت دارائی تولید ناخالص داخلی‌ استان (GDP) را که در سال ۲۰۱۵ معادل ۲.۵  درصد بوده برای سال ۲۰۱۶ معادل ۲.۲ درصد پیش بینی‌ می کند.

* برنامه اقتصادی استان انتاریو با حمایت از سرمایه گذاری در زمینه‌های ساخت و سازطرح های زیربنایی و صنایع کم کربن با استفاده از مشاغل و تجارت های  نو و مبتکرانه و صادرات خارجی‌ متضمن حفظ مشاغل و رشد اقتصادی بالای این استان خواهد شد.

* در بودجه سال جاری پیشنهاد جایگزینی سیستم Ontario Student Assistance Program (OSAP) به (Ontario Student Grant (OSG در نظر گرفته شده است که با استفاده از این سیستم، دانشجویانی که درآمد خانوادگی آنها معادل ۵۰ هزار دلار یا کمتر است شهریه ای پرداخت نخواهند کرد. ضمن آنکه بیش از ۵۰ درصد دانشجویانی که درآمد خانوادگی آنها معادل ۸۳ هزار دلار یا کمتر است بورسیه‌هایی دریافت می کنند که شهریه های آنها را پوشش می دهد.

* نظر به اینکه اقتصاد جهانی‌ در جهت تقلیل گازهای کربن و گازهای گلخانه ای اقدام می‌‌نماید، دولت انتاریو بودجه ای معادل ۱.۹ بیلیون دلار (از طریقه عایدات cap-and-trade program ) برای سال ۲۰۱۷ در بودجه سال ۲۰۱۶ استان در نظر گرفته است تا با استفاده از آن سهم خود را در تقلیل گازها گلخانه ای و کربن در سطح بین‌الملل ادا نماید.

* دولت انتاریو در جهت تأمین امنیت بیشتر برای دوران بازنشستگی طرحی با نام Ontario Retirement Pension Plan ORPP) ) تبیین می‌‌کند تا با استفاده از آن‌ حداکثر تا تاریخ ۲۰۲۰ کلیه کارکنان در استان انتاریو با استفاده از طرح ORPP یا بهره برداری از طرح بازنشستگی، دوره بازنشستگی آسوده ای داشته باشند.

* دولت انتاریو که قبلا بودجه معادل ۱۳۴ بیلیون دلار برای مدت ۱۰ سال جهت ساخت و ساز کارهای زیربنائی از قبیل ساخت جاده، حمل‌و نقل عمومی ، پل، بیمارستان و مدارس در نظر گرفته بود، در بودجه سال ۲۰۱۶ با افزایش سقف آن‌ به میزان ۳ بیلیون دلار مبلغ فوق را به ۱۳۷ بیلیون دلار رسانده است. مبلغ مزبور معادل ۱۶۰ بیلیون دلار در طول ۱۲ سال از تاریخ ۲۰۱۴-۲۰۱۵ خواهد بود که این مبلغ در تاریخ انتاریو برای امر مذکور بی‌ سابقه بوده است و ۱۱۰ هزار شغل در سطح استان تولید می کند.

*در بودجه سال ۲۰۱۶، کمافی السابق توجه خاصی‌ به سیستم طرح سلامتی (Health Care) جهت تسریع در دستیابی به مراقبت های پزشکی‌ و بهداشتی برای حال و آینده معمول شده است. با افزایش بودجه ۳۴۵ میلیون دلار به بودجه اولیه بیمارستان‌ها برای ۵ سال آینده این امر تسهیل خواهد شد. تخصیص ۳۳۳ میلیون دلار برای مبارزه با  اوتیسم برای مدت ۵ سال در زمره ی طرح‌های کلیدی این بودجه برای مراقبت های پزشکی‌ است.

* در بودجه سال ۲۰۱۶ تسهیلاتی جهت تأمین آسایش مردم استان از قبیل تقلیل وجوه مربوط به پارکینگ‌های بیمارستان ها، حذف هزینه برنامه‌های Drive Clean Program، واکسیناسیون بیماری زنا، کمک هزینه‌های مصرف برق خانواده‌ها مد نظرقرار گرفته است

* برنامه دولت برای از بین بردن کسری بودجه تاکنون موفق بوده و مطابق با برنامه ریزی و زمان بندی پیش رفته است.

کسری بودجه مربوط به سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ که معادل مبلغ ۵.۷ بیلیون دلار پیش بینی‌ شده است، ۲.۸ بیلیون دلار کمتر از مبلغ پیش بینی‌ شده در بودجه سال ۲۰۱۵ است که بدین ترتیب پیش بینی‌ می شود که کسری بودجه برای سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ معادل ۴.۳ بیلیون دلار خواهد بود به ترتیبی که کسری در بودجه سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ ترمیم و رفع خواهد شد.