Namayandegan-1

از راست: احمد تبریزی- جو دنیل- کاستاس منه گاکیس- جیسون کنی- جان وستن- زرین محی الدین – صمد اسدپور

 بعدازظهر روز جمعه ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳، جیسون کنی، وزیر کار و خدمات اجتماعی کانادا، جان وستن نماینده ی پارلمان کانادا و رایزن دولت کانادا با جامعه ی ایرانیان مقیم کانادا، کاستاس منه گاکیس نماینده پارلمان از ریچموندهیل ، جو دنیل نماینده پارلمان از دان ولی ایست، با تعدادی از اعضای جامعه ایرانی در تورنتو دیدار کردند.

موضوعات مطرح شده در این نشست شامل وضعیت حقوق بشر در ایران، تحریم ها و مذاکرات هسته ای و نیازهای جامعه ایرانی کانادایی بود. بعد از این نشست مسئولان نهاد مادران نه به اعدام با این هیئت دیدار کردند که گزارش آن را در همین شماره خواهید خواند.

شرکت کنندگان ایرانی در این نشست عبارت بودند از: خانم زرین محی الدین و آقایان: دکتر فرخ زندی- دکتر محمدحسین ظهوری-  مهندس احمد تبریزی-  مهندس منوهر میثاقی – حسن زارع زاده اردشیر- دکتر کوین راد- علی وکیلی- دکتر صمد اسدپور- مهرداد صبوحی.

لازم به یادآوری ست که در این نشست نمایندگان رسانه ها حضور نداشتند و تنها بعد از پایان گفت وگوها در به روی خبرنگاران باز شد.

Namayandegan

از راست: محمدحسین ظهوری – حسن زارع زاده اردشیر- احمد تبریزی- جو دنیل – کاستاس منه گاکیس

شهروند از شرکت کنندگان ایرانی در این نشست دعوت می کند تا با هماهنگی در میزگردی که در این رابطه ترتیب خواهد داد، حضور یابند تا اطلاعات لازم در این پیوند به جامعه ایرانی داده شود.

عکس: فرامرز شیراوند