ford

شهروند علی شریفیان: شهردار تورنتو روز دوشنبه در شهرداری اعلام کرد بر اساس طرحی که برای خرج و مخارج و هزینه های انجام امور شهر ریخته با انجام همه خدمات لازم ۵۰ میلیون دلار در بودجه سالانه بزرگشهر تورنتو صرفه جویی خواهد کرد. راب فورد بدون توضیح درباره جزئیات طرح بودجه خود یادآور شد، این صرفه جویی اثرات نامحسوسی بر چگونگی انجام کارها خواهد داشت.

فورد تاکید کرد قبل از این که بودجه خود را با شورای شهر در میان بگذارد ابتدا درباره آن با دوستانش و نه کسانی که «از پشت به من خنجر زده اند و آنها تمام اختیارات مرا از من سلب کردند، در میان خواهم گذاشت.» راب فورد قرار بوده روز چهارشنبه طرح بودجه خود را در شورای شهر تورنتو مطرح کند.