شهروند – علی شریفیان: رهبر حزب لیبرال روز دوشنبه در جریان سخنرانی خود در یک مدرسه ابتدایی در شمال تورنتو اعلام کرد اگر محافظه کاران در انتخابات به دولت اقلیت دست یابند این آمادگی را دارد که با ان دی پی در مقابل دولت اقلیت آنها حکومت ائتلافی تشکیل بدهد. کاتلین وین توضیح داد گرچه در حال حاضر تمام نیرو و تمرکزش روی پیروزی در انتخابات است، اما حکومت های ائتلافی اینگونه که من (در ۱۶ ماه گذشته) تجربه کرده ام، می توانند کارساز باشند. آندریا هوروات در عکس العمل به این گفته کاتلین وین پاسخ داده من به رای مردم احترام می گذارم و اگر نتیجه آرای مردم یک حکومت اقلیت محافظه کار شد، آن موقع درباره این موضوع (چنین ائتلافی) عمل خواهد کرد. از سوی دیگر محافظه کاران این برخورد کاتلین وین را دلیل قرار داده و می گویند که وی می خواهد هر طور شده در قدرت بماند.

Liberal-S