شهروند- علی شریفیان: همینطور که به ماه اکتبر، زمان برگزاری انتخابات شهری تورنتو نزدیک می شویم، نظرسنجی ها درباره حمایت رای دهندگان افزایش پیدا می کنند. در یک نظرسنجی که به وسیله یک بنگاه سنجش افکار برای تورنتو استار انجام داده و هفته گذشته روز چهارم جولای نتایج آن منتشر شد، نشان می دهد که اولیویا چاو در میان کاندیداهای شهرداری تورنتو بیشترین حمایت مردمی را دارد و محبوب ترین کاندیدای شهرداری تورنتوست

الیویا چاو

الیویا چاو

.

۳۶ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی از اولیویا چاو پشتیبانی کرده و گفته اند که به او رای می دهند. بعد از چاو، جان توری از سوی ۲۷ درصد و از راب فورد ۱۶ درصد آنها که تصمیم خود را گرفته اند، حمایت می کنند. این نظرسنجی پس از بازگشت فورد از دوره درمانی او و با شرکت ۱۱۸۲ دونفر انجام و ضریب خطای آن به علاوه و یا منهای دو اعلام شده است.