شهروند- علی شریفیان: روز یکشنبه گذشته ۱۳ جولای بریتیش کلمبیا بر اثر یک موج گرمای بی سابقه در مناطق مختلف خود، گرما و دمای خفه کننده رکوردشکنی را از سر گذارند.
این موج گرما که به نظر کارشناسان به علت تغییرات جوی حاصل از گرمایش کره زمین بود، دمای هوا را در هیجده شهر، شهرک و منطقه مختلف آنچنان بالا برد که تمام رکوردهایی که تاکنون ثبت شده بودند، در هم شکست.
مصرف برق برای خنک کردن به شدت و به شکلی بی سابقه بالا رفت. در بعضی از این مناطق میزان دمای هوا به حد ۵/۴۰ درجه سانتیگراد رسید.
میشل جلیناس هواشناس اداره هواشناسی کانادا که تمام رکورد را بررسی کرده گفته است در بسیاری از مناطق درجه حرارت هوا دست کم به میزان ۳/۱ درجه سانتیگراد شکسته شد. به دنبال این موج هوای بسیار گرم مقامات مسئول بهداری و درمان و بهداشت بی سی به مردم توصیه کردند از سالمندان و کودکان بویژه مراقبت کنند و اگر کار مهمی ندارند از تردد و خارج شدن از منازلشان خودداری کنند.

BC-weather
اکنون همه به شدت نگران آتش سوزی های فصلی هستند که هر ساله در جنگل های بی سی سبب خسارات بسیار می شود. روز دوشنبه دولت هشداری ویژه برای مقابله با گرما صادر کرد. این هشدار شامل ونکوور هم می شود.
به نظر می رسد بازهم ممکن است موج گرمای دیگری برای بریتیش کلمبیا در راه باشد. ماموران آتش نشانی هم برای مقابله با آتش سوزی های احتمالی در جنگل ها به حال آماده باش درآمده اند.