سلام آقای جلال سربندی، مرگ پدرتان و غم وارد شده بر شما و خانواده محترم تان را تسلیت می گویم.

من شما را نمی شناسم و فقط دو بار صدای شما را شنیده ام که تاکید بر روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت داشتید و دارید.

من با شما کاملا موافقم که باید حقیقت روشن شود و عدالت اجرا شود، اما نمی دانم شما تا چه میزان از سیستم قضایی ایران و قوانین آن و سیستم های اطلاعاتی و اداره آگاهی و بازجویی ها و دادگاه ها، قاضی ها و رشوه دادن ها و شرایط زندان ها و ………… آگاهی دارید. راستش را بخواهید، من هیچ عدالتی در این سالیان از طرف سیستم قضایی در برخورد با متهمان یا مجرمان ندیدم. نه قوانین آن متعلق به این دوران است و نه مسئولان در این سیستم، آگاه و عادل هستند.

اما با همه این نکاتی که در مقدمه گفتم، می خواهم توجه شما را به مسائلی یا نکاتی جلب کنم که برای تحقق امری که شما به دنبال آن هستید (روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت) به شما کمک کرده باشم. می دانم ریحانه و مادرش و همه انساندوستان، هم مثل خود شما فکر می کنند و مایل هستند حقیقت روشن rayhaneh-Hشود و عدالت اجرا شود.

ما برای فهمیدن حقیقت به خیلی چیزها نیاز داریم، که در حال حاضر در این پرونده دیده نمی شود. طبق گفته شما و گفته خانواده ریحانه و وکلا و ……….این پرونده پر از تناقض است. خوب من برای اینکه شما بتوانید در راستای امر مورد مطالبه خود به تصمیم گیری درستی برسید، نکاتی را در اینجا با شما در میان می گذارم.

١- با توجه به برخورد خشونت آمیز اداره آگاهی با متهمان که همه مردم ایران بر آن واقف هستند، به شما پیشنهاد می کنم که هیچگاه به اعترافات ریحانه در آن شرایط استناد نکنید و آنها را به رسمیت نشناسید.

٢- آنچه ریحانه در دادگاه و در مصاحبه ها و حرف های علنی خود زده است را ملاک حقیقت بیان شده از طرف ریحانه محسوب کنید.

٣- با اعدام ریحانه، هیچ حقیقتی برای شما روشن نخواهد شد.

۴- فکر نمی کنم با وجود این همه تناقض در پرونده، شما بتوانید بگوئید که ریحانه ١٠٠ درصد قاتل است آنهم از نوع قتل عمد و طراحی شده.

۵- با اعدام ریحانه یا هر اعدامی عدالت اجرا نمی شود، آنچه که اجرا می شود انتقام است و گسترش خشونت.

۶- شما برای روشن شدن حقیقت، لازم است جلوی اعدام ریحانه را بگیرید و خواهان روشن شدن نقاط کور پرونده و پیدا کردن حقیقت بشوید.

٧- با اعدام ریحانه، فقط پرونده قتل پدر شما به بدترین شکل و غیرانسانی ترین شیوه ممکن، بسته می شود و حقیقتی روشن نمی گردد.

٨- لازم است شما هم در کنار خانواده ریحانه، خواهان توقف اعدام و ادامه رسیدگی به پرونده شوید تا حقیقت روشن شود.

٩- مطمئن باشید، هم ریحانه و هم مادرش و خانواده وی و هم همه مردم برای روشن شدن حقیقت به شما کمک خواهند کرد.

١٠- وقتی با هم به دنبال کشف نقاط کور پرونده بروید! خواهید دید که چه کسانی نمی خواهند حقیقت برای شما و مردم روشن شود.

١١- خواهید فهمید آنانی که مایل هستند هر چه زودتر با اعدام ریحانه، این پرونده را مختومه اعلام کنند چه کسانی هستند و چه کسانی نمی خواهند شما و ما حقیقت را بفهمیم.

١٢- در این پرونده، این ریحانه نیست که باید حقیقت را روشن کند، چون خود وی هم از خیلی مسائل اتفاق افتاده در پرونده، خبر ندارد.

١۴- همانطوری که مادر ریحانه گفت، ریحانه حاضر است هر ابهامی که شما دارید را مطرح کنید و هر چه می داند را به شما بگوید. پس در این جهت حرکت کنید که ریحانه را بفهمید.

١۵- با توجه به سیستم قضایی و ……….که در ابتدا گفتم، به نظرم شما در این سیستم سراسر فاسد، نخواهید توانست حقیقت را پیدا کنید، هر چند باید برای کسب آن تلاش کنیم.

١۶- در اعدام ریحانه خودتان را شریک سیستم قضایی نابرابر و فاسد نکنید.

١٧- به زندگی ریحانه به عنوان زندگی یک انسان نگاه کنید که می خواهد گرفته شود، در حالیکه هنوز خود شما بر قاتل بودن وی مطمئن نیستید.

١٨- در کنار ریحانه و خانواده وی و مردم قرار بگیرید و با کمک هم به کشف حقیقت عمل کنید، حتی اگر لازم است با استفاده از قانون بخشش، وی را آزاد کنید و خانواده ای و مردمی را خوشحال کنید و مطمئن باشید ریحانه و خانواده و همه انساندوستان در کنار شما، برای کشف حقیقت تلاش خواهند کرد.

١٩- با این تصمیم (همراه شدن با ما برای کشف حقیقت) جایگاه عظیمی در دل مردم پیدا خواهید کرد.

٢٠- حتی اگر حقیقت هیچگاه روشن نگردد و نگذارند ما بدانیم حقیقت چه بود!؟ شما با این تصمیم چیزی را از دست ندادید (چون آنچه را که از دست دادید، با اعدام ریحانه هم برنخواهد گشت) ولی خانواده ای زجر کشیده و دختری که جوانی و زندگی خود را از دست داده و داغون شده، را نجات داده اید و به آنها زندگی داده اید و مردمی را شاد کردید و خود را کنار مردمی انساندوست قرار داده اید و در دل مردم جا گرفته اید، یعنی خیلی چیزها را به دست خواهید آورد.

امیدوارم مجددا به این قضیه فکر کنید و تصمیم درست و انسانی بگیرید.

موفقیت شما را آرزو دارم.

٩ مهر ١٣٩٣ هلند