wynne

شهروند- علی شریفیان: روز سه شنبه هفته گذشته خبرگزاری کانادا خبر داد بر اساس اطلاعیه ای که دفتر نخست وزیر انتاریو منتشر کرده، کاتلین وین روز ۲۵ اکتبر به چین سفر خواهد کرد تا با مقامات مسئول، تجار و سرمایه گذاران چینی مذاکراتی در راستای گسترش دادوستدهای تجاری بین انتاریو و این کشور انجام بدهد. چند وزیر و گروهی از مدیران ارشد شرکت های کوچک و بزرگ انتاریو در این سفر نخست وزیر را همراهی خواهند کرد.

کاتلین وین زمانی قصد سفر به چین دارد که تظاهرات و اعتراضات علیه مقامات چین در مخالفت با برگزاری انتخابات برای گزینش رهبران هنگ کنگ از سوی مردم بالا گرفته است. چین مخالف کاندیدایی افراد مستقل برای رهبری هنگ کنگ است. اولین انتخابات برای گزینش رهبران هنگ کنگ قرار است سال ۲۰۱۷ برگزار شود. هنگ کنگ تا سال ۱۹۹۷ به عنوان یک بندر تجارتی آزاد تحت قیمومیت بریتانیا بود و در این سال پس از اتمام قراردادها به چین برگردانده شد. از آن زمان تاکنون رهبران هنگ کنگ را پکن انتخاب کرده است در حالی که مردم هنگ کنگ خواستار استقلال و خودمختاری کامل در این زمینه هستند.

در جریان تظاهرات هنگ کنگ زدوخورد و کشمکش هایی بین تظاهرکنندگان که عمدتا دانشجو هستند با پلیس رخ داده است. با همه اینها کاتلین وین گفته است که به این سفر خواهد رفت، اما در پشتیبانی از آزادی انتخاب و بیان مردم هنگ کنگ هم با مقامات چینی صحبت می کند و این موضوع را در مذاکرات خود به عنوان نگرانی مردم انتاریو مطرح خواهد کرد.

یادآوری اینکه دالتون مک گینتی نخست وزیر پیشین انتاریو در طول ده سال زمامداری خود چهار سفر مشابه به چین داشته است.