شهروند- علی شریفیان: روز جمعه هفته گذشته قاضی لیزا کامرون سه اتهام خلافکاری و تقلب در انتخابات به وسیله دین دل ماسترو، نماینده محافظه کار حوزه انتخاباتی پیتربروی انتاریو را وارد دانست و او را محکوم کرد. قرار است این قاضی روز ۲۱ نوامبر مجازات های دل ماسترو را اعلام کند.

این مجازات از جمله می تواند دست کم شش ماه زندان هم باشد و براساس قوانین سازمان انتخابات کانادا تقلب در انتخابات باعث می شود که نماینده کرسی خود را هم در مجلس از دست بدهد و نماینده محکوم شده تا پنج سال حق شرکت در انتخابات را هم نخواهد داشت.

دل ماسترو از جمله متهم است که مبلغ ۲۱ هزار دلار اضافه بر بودجه ای که مجاز بوده در انتخابات خرج کند، صرف هزینه های انتخاب خود در انتخابات سال ۲۰۰۸ کرده است.

DEAN-DEL-MASTROپس از اعلام رای قاضی لیزا کامرون، وکیل دل ماسترو اعلام کرد که از این حکم فرجام خواهی می کند.

ان دی پی اما بر اساس قوانین خواستار اخراج فوری دین دل ماسترو از پارلمان بدون پرداخت حقوق و با محرومیت از حقوق بازنشستگی او شده است.