شهروند- دولت فدرال کانادا برای اسکان پناهجویانی که وارد تورنتو شده اند به صورت مستقیم با شهرداری تورنتو همکاری می کند و برای این کار کمک های مالی لازم را در اختیار شهرداری قرار می دهد. تورنتو در ماههای اخیر برای اسکان و مدیریت پناهجویانی  که از کبک وارد این شهر شده اند  تحت فشار زیادی بوده است. حدود ۸۰۰ نفر از این پناهجویان که حدود ۳۰۰ نفر آنها کودک هستند در خوابگاه های کالج های تورنتو زندگی می کنند و باید تا قبل از شروع سال تحصیلی از این خوابگاه ها خارج شوند.

 

 

متاسفانه دولت محافظه کار انتاریو به رهبری داگ فورد هیچگونه کمکی در این زمینه به دولت فدرال نکرده است و بارها وزیر فدرال مهاجرت آقای احمد حوسن به دلیل لحن تند و سخنان ناشایست آقای فورد در مورد پناهجویان به داگ فورد تذکر داده است.  طی چند هفته ی اخیر داگ فورد بارها این پناهجویان را با کلماتی زشت مورد خطاب قرار داده است و چندین بار نیز جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، را برای اینکه به این افراد اجازه ی ورود داده سرزنش کرده است. به همین دلیل دولت فدرال این بار کمک های مالی خود را به صورت مستقیم در اختیار شهرداری تورنتو و آقای جان توری قرار می دهد تا ایشان بتوانند با استفاده از این کمک های مالی و خدمات در اختیار شهرداری این پناهجویان را در مکان های مناسب اسکان داده و اداره ی امور آنها را به دست بگیرند.