هم میهنان عزیز،

 از روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۱۵ (۱۱ اسفند ۱۳۹۳) بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ مارس ۲۰۱۵ (۷ فروردین ۱۳۹۴) ادامه خواهدیافت.

 در این اجلاس مرحله دوم دوره دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و همچون روال سال های گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ویژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و سپس پیش نویس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشردر جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ویژه ایران را در متن خوددارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.

در نیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، از جمله گروه های کار و گزارشگران ویژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:

گزارشگر ویژه شکنجه

un--human-rights-H3گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر

گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقاید

گزارشگر ویژه افراد با ناتوانائی ها

کارشناس بین المللی محیط زیست

گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی

گزارشگر ویژه خشونت علیه کودکان

گزارشگر ویژه اقلیت ها

در طول اجلاس از جمله پانل های زیر در صحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:

 مباحثه سالانه در مورد حقوق کودکان

مباحثه سالانه در مورد افراد با ناتوانائی ها

مباحثه در مورد مجازات مرگ

مباحثه در مورد حقوق بشر و تغییرات آب و هوا

از کلیه هم میهنان در تمام نقاط دنیا که به نقض حقوق بشردر ایران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره مواردنقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حامیان آن همآهنگ کنند.

ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشرو تجمع یا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با نحوه برخورد جمهوری اسلامی با دور دوم روند بررسی ادواری جهانی و گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عدیده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.

همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر در آخر هفته های حین اجلاس پیش بینی شده است. یکی از این کارگاه ها که در آخر هفته چهاردهم و پانزدهم مارس با همکاری سازمان غیردولتی کمیسیون بین المللی حقوق بشری همجنسگرایان برگزار خواهد شد، به تلاش ها برای رفع تبعیض از اقلیت های جنسی اختصاص خواهد یافت.

اسنادی که در این اجلاس بررسی  می شوند، در پیوند زیر در دسترس می باشند

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Pages/ListReports.aspx

اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.

https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/28thSession/Pages/default.aspx

برنامه این اجلاس به زبان انگلیسی در این پیوند قابل مشاهده می باشد

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Pages/28RegularSession.aspx

در این دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهربرای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.

جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی این کارزاردعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۵ فوریه ۲۰۱۵ (۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳) در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش آسیا-پاسیفیک، گروه ایران با نام

HRC IRAN Geneva

و با کد ورودی

۲۸۰۲۲۷

برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

۴ فوریه ۲۰۱۵ (۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۳)

تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر