در سال ۱۹۳۸ دانشکده پزشکی هاروارد تحقیقی را درباره مردان به تصویب رساند که بعد از ۷۵ سال همچنان ادامه دارد. قرار اصلی این تحقیق یافتن دلایل اصلی یک زندگی بسیار موفق و مفید برای مردان بود.

برای این تحقیق طولانی ۲۶۸ دانشجوی سال اول از همه رشته های ورودی۴۰ ـ ۱۹۳۹ انتخاب شدند و از آنها این اجازه گرفته شد که برای سال های طولانی تحت نظر گروه تحقیق باشند. دانشجویان از نظر فیزیکی و روحی سالم بودند و از نظر موقعیت اقتصادی هم از خانواده های متمول و هم دانشجویان خانواده های فقیر که به خاطر نمرات بالا بورسیه تحصیلی گرفته بودند دستچین شدند. مردانی که به طور طبیعی شانس موفقیت و عمر طولانی برای شان پیش بینی می شد.

قرار شد که هر ساله موقعیت زندگی این گروه از مردان (شغل، سلامت فیزیکی، عادت های رفتاری، سرگرمی های مورد علاقه، ازدواج، نظرات سیاسی) از طریق یک نظرسنجی کامل ثبت شود. محققان حق داشتند که حداقل هر ۱۰ سال با بازدیدهای حضوری، موقعیت روحی و روانی شان را بررسی کنند. آنها در ضمن حق داشتند به اطلاعات اعضای خانواده و فامیل این مردان تا حدِ سه نسل متصل به آنها دسترسی داشته باشند.

قدیمی ترین مدیر این پروژه دکتر George Vaillant  وقتی که  مسئولیت این بررسی را به عهده گرفت ۳۲ ساله بود و اکنون خودش از مرز ۸۰ سالگی نیز گذشته است. عمر این تحقیق که عملا طولانی ترین در نوع خودش است بیشتر old-picاز ۷۶ سال است که ادامه دارد و شرکت کنندگان این پروژه که از آن با عنوان  Grant Study یاد می کنند در دهه ۹۰ زندگی شان هستند.

هنوز مجموعه بررسی ها به یک جواب تمام و کمال نرسیده است، ولی انبوه اطلاعات گردآوری شده این امکان را فراهم کرده است که بخشی از نتایج کلی این تحقیق قابل رؤیت شود. دکتر Vaillant برای نشان دادن دلایل موفقیت مردان و به نوعی راز خوشبختی آنها ۱۰ عامل را شناسایی کرده است.

او قبل از ارائه لیست مزبور بر این نکته تاکید کرده است که ضریب هوشی، موقعیت جسمی و موقعیت اقتصادی خانواده مردان سهم مهمی در وضعیت کنونی شان نداشته است. در قدم بعدی اذعان داشت که موقعیت بسیار مناسبی که مردان در سنین ۶۵ تا ۸۰  سالگی دست یافته اند بیشتر از هر چیز متکی بر خصلت صبوری و تحمل سختی ها، بچگی پر مهر و داشتن روابط صمیمانه مثبت اجتماعی بویژه در سنین ۳۷ تا ۴۷ سالگی بوده است.

مهمترین دستاورد این تحقیق آن است که هر چه قدرت و توانایی برقراری رابطه صمیمی و صادقانه در زندگی مردان بیشتر باشد، احتمال اینکه از سرانجامی موفق و مثبت برخوردار شوند، بیشتر خواهد بود. تاثیر بی نظیر رابطه عاطفی صمیمی در زندگی مردان نشان داده است مردان زندگی پرنشاط و موفق تری دارند اگر:

۱ـ یک رابطه عاطفی دوست داشتنی با یکی از برادران یا خواهران خود برقرار کرده باشند.

۲ـ در خانه  متحد و متکی به هم زندگی کرده باشند.

۳ـ  مادران دلسوز و مراقب و پر مهری داشته اند.

۴ـ قادر به ایجاد یک رابطه زناشویی دلپذیر بوده اند.

ادامه دارد

Love Is All You Need: Insights from the Longest Longitudinal Study on Men Ever Conducted

Brett & Kate McKay

http://www.artofmanliness.com/2014/09/02/love-is-all-you-need-insights-from-the-longest-longitudinal-study-on-men-ever-conducted/

Source:

The Triumphs of Experience: The Men of the Harvard Grant Study by George Vaillant

 

برگرفته از مرد روز

http://marde-rooz.com