مروری برتعالیم بهایی/اقتباس از نویسندگان بهایی

زنان بهایی زندانی در زندان سمنان با کودکانشان

زنان بهایی که هر یک یا مدتی را در زندان گذرانده اند یا هم اکنون در زندان هستند

عصر فرخنده برقراری صلح و آرامش در سطح کره زمین را همه دیانت‌ها پیش‌بینی کرده و قرن‌ها در انتظار آن صبر کرده‌اند. حضرت بهاءالله مؤسس آئین بهایی رسماً اعلام فرمودند که وعده تحقق صلح مربوط به عصر کنونی است و این منازعات بی‌فایده و این جنگ‌های ویران کننده منقضی خواهد شد و عنقریب صلحی اعظم روی خواهد داد.

تحقق صلحی عمومی و جهانی از نظر آئین بهایی از جمله مشروط به ایجاد برابری پایگاه اجتماعی و حقوقی زنان با مردان و مشارکت فعال زنان در همه امور جهانی و خصوصاً در قلمرو صلح می‌باشد.

در آثار آئین بهایی اصل تساوی حقوق زنان و مردان مکرراً تأیید و تشریح شده و لغو تعصبات و ایجاد مساوات میان مردان و زنان را لازمه ترقی بشر و تحقق صلحی جهانی دانسته‌اند. حضرت عبدالبهاء در سفر خود به کشورهای غربی در اوائل قرن بیستم مساوات زن و مرد را به عنوان یکی از تعالیم اساسی آئین بهایی و از ارکان تمدن آینده جهان معرفی کرده و تاکید به یکسانی زنان و مردان در نزد خداوند نموده و تکامل سعادت عالم انسانی را مشروط به مساوات کامل زنان و مردان دانسته‌اند.

از دیدگاه آئین بهایی تفاوت جنس امری طبیعی است و نباید توجیهی برای تبعیض اجتماعی گردد. علت اصلی هر گونه عقب افتادگی اجتماعی در فقدان تعلیم و تربیت است. چون زنان و مردان از آن بهره‌مند شوند هر دو می‌توانند در مراتب کمال پیشرفت و ترقی نمایند. عالم انسانی مشابه پرنده‌ای است که دو بال آن زن و مرد هستند و لذا مقتضیات ترقی و پرواز ایجاب می‌کند که هر دو بال با تعادل و توازن حرکت کنند.

یکی از شروط اساسی دستیابی به تساوی حقوق زن و مرد تعلیم و تربیت نسلی جدید با افکار و ارزش‌های مترقی در محیط خانواده می‌باشد. در آن محیط پدران و مادران می‌توانند با روش‌های تربیتی خود مروّج اصل تساوی حقوق زن و مرد باشند. اصولاً بهترین نوع تربیت زمانی تحقق می‌پذیرد که پدر و مادر در عمل نمونه و سرمشق آداب اخلاقی و خصائل و کمالات انسانی باشند. تأثیر عمل متجاوز از خروارها نصیحت و اندرز می‌باشد. بر اساس همین اصل تربیتی، پدران به نحوی که با همسرشان رفتار می‌کنند می توانند نمونه و سرمشق احترام به زن شوند و برابری زن و مرد را در حیات زناشویی‌شان به منصه ظهور درآورند.

پدران باید ناظر به این حقیقت باشند که تمرین اصل تساوی حقوق زن و مرد در محیط خانواده، روشی مؤثر است که به دختران خود اهمیت استقلال و برابری را نشان دهند، شخصیت‌شان را مستحکم سازند و به ایشان بیاموزند که در صحنه اجتماع به چیزی کمتر از احترام و برابری کامل قانع نشوند.

حضرت عبدالبهاء فرموده‌اند که این عصر، عصر زنان است و به مناسبت روح این عصر زنان باید ترقی کرده و مأموریت خود را در همه عرصه‌های زندگی به انجام رسانده و از این طریق با مردان برابر شده و از حقوق متساوی با مردان برخوردار گردند.

و نیز می‌فرمایند: زمانی جنگ متوقف خواهد شد که زنان به طور کامل و متساوی در امور جهان مشارکت کرده و با اعتماد به نفس و صلاحیت در عرصه‌های مهم قانون و سیاست وارد شوند.

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید: پیامگیر :     ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵         ،   ایمیل: anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی :      www.reference.bahai.org/fa