شهروند علی شریفیان: از روز دوشنبه یکصد پلیس بزرگشهر تورنتو با دوربین های ویدئویی که روی سینه آنها نصب شده، شروع به کار کردند. این یک پروژه نمونه آزمایشی است که با هزینه ۵۰۰ هزار دلار قرار است به مدت یک سال اجرا شود و پس از بررسی نتایج آن درباره استفاده دائمی آنها تصمیم گرفته شودpolice-camera.

این دوربین های ویدئویی همه ی آنچه که در مقابل ماموران پلیس می گذرد ضبط می کند و فیلم های گرفته شده در واقع شاهد دقیق کارها و اقداماتی است که ماموران پلیس انجام می دهند.

اجرای این پروژه نگرانی گروهی از شهروندان را برانگیخته است. این گروه می گویند استفاده از این دوربین ها عملا تعدی و تجاوز به حریم خصوصی مردم است. از جمله سوناکا پیلایی، مدیر عامل انجمن حفاظت از آزادی های مدنی می گوید استفاده از این دوربین های ویدیویی وسیله نظارت و کنترل خوبی برای کارکرد پلیس است، اما پرسش های زیادی را در زمینه خدشه وارد کردن بر زندگی و آزادی های مدنی مردم بر می انگیزد.

مایک مک کورماک، دبیر کل انجمن پلیس تورنتو توضیح داده که این دوربین های ویدیویی در ایجاد اعتماد و اطمینان در رابطه بین مردم و پلیس می توانند نقش موثری داشته باشند و البته پرسش هایی را هم در زمینه های مختلف مطرح می کند که ضمن بررسی باید پیش از استفاده وسیع تر آنها پاسخ داده شوند.