بیش از دوسال پس از “نرمش قهرمانانه” کذایی و حدود یک ماه مانده به انقضای مهلت امضای توافق هسته ای حکومت آخوندی با ۱+۵، سرنوشت این توافق – که دلیل علاقمندی حکومت به آن تنها لغو یا کاهش تحریم های کمرشکن است ـ ، بیش از پیش در پرده ابهام قراردارد.

به گزارش تارنمای “رادیو زمانه”: «همزمان با دور تازه مذاکرات، خامنه ای در جمع گروهی از افراد سپاه گفت: اجازه نمی دهیم از هیچ یک از مراکز نظامی ایران هیچ گونه بازرسی ازسوی بیگانگان صورت بگیرد».  پرسشی که به ذهن می آید این است که در شرایط وخیم کنونی – که البته نتیجه خودکرده های بی تدبیر است – سیدعلی خامنه ای دروضعی هست که بتوان حرف هایش را جدی گرفت؟

پیشتر، ماری هارف سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا، در مورد بازرسی از مراکز هسته ای و نظامی کشور توسط آژانس بین المللی انرژی هسته ای گفته بود: «اگر امریکا در زمینه دسترسی ها، به کف خواسته  های خود نرسد و تضمین های لازم برای دسترسی به ابعاد فعالیت هسته ای ایران فراهم نشود، امریکا توافق اتمی با ایران را امضاء نخواهد کرد».khameneie

خود خامنه ای هم به خوبی می داند که قدرت نمایی اش پوچ و توخالی است و کسی را نمی فریبد.  او روز چهارشنبه ۶ خرداد، در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن اعتراف به “گره خوردن” مذاکرات هسته ای می گوید: «در مسایل هسته ای مواضع همان است که علنا اظهار کردیم، برادران ما مشغول کار و تلاشند و واقعا عرق می ریزند، اما باید بر همین مواضع پافشاری کنند و بتوانند مصلحت نظام را تأمین کنند».

در همان روز، لوران فابیوس وزیرامورخارجه فرانسه آب پاکی را  روی دست خامنه ای ریخت و تأکید کرد: «فرانسه توافقی که شامل بازرسی از مراکز نظامی رژیم ایران نباشد را قبول نخواهد کرد» و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بر گفته او مهر تأیید زد و خواستار بازدید از مراکز مشکوک هسته ای و تأسیسات نظامی رژیم ایران شد.

حتی رییس دستگاه دیپلوماسی حکومت نیز با آن که به ظاهر خود را مطیع رهبر می نمایاند، عملا گفته مقام معظم رهبری را زیرسئوال می برد.  به گزارش “خبرگزاری بسیج”، محمدجواد ظریف، وزیرامورخارجه، در نشست مطبوعاتی با همتای مجارستانی خود گفت: «مقررات پروتکل الحاقی به نوعی امکان بازرسی مدیریت شده را برای کشور میزبان محفوظ می دارد ولی با افزودن شرط لزوم کسب رضایتمندی در انجام بازرسی ها، عملا کشور میزبان را مجبور می کند که برای متهم نشدن به عدم همکاری با آژانس، همه خواسته های آژانس را برآورده کند تا بدین صورت “رضایتمندی” آژانس را کسب کرده باشد».

“خبرگزاری بسیج” پس از نقل گفته های محمدجواد ظریف می افزاید: «نکته بسیار مهم و قابل توجه آنجاست که طبق ماده ۵ پروتکل، آژانس امکان درخواست بازرسی از تأسیسات نظامی کشور را خواهد داشت که این موضوع اطلاعات نظامی  ایران را در معرض افشاء قرارخواهد داد… آژانس می تواند با بهانه عدم اعطای دسترسی به سایت های نظامی، جمهوری اسلامی ایران را متهم به عدم همکاری درچهارچوب پروتکل الحاقی نماید و بدین ترتیب بهانه بازگشت خودکار تحریم ها را فراهم کند».

رهبر و پایوران حکومت آخوندی شاید در شکوه و شکایت از تنگنای تله ای که در آن گرفتار شده اند حق داشته باشند، اما با مظلوم نمایی نابجا این نکته را پنهان می کنند که آنچه امروز به سرشان می آید واکنش و نتیجه نزدیک به چهار دهه بی خردی و بی توجهی به منافع ملی، از  گروگان گیری کارکنان سفارت امریکا گرفته تا  ورق پاره خواندن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، و پنهان کاری هایی است که امروز هرگونه سوءظن نسبت به نیت واقعی نظام را موجه و معقول می نمایاند.

ازسوی دیگر، قدرت هایی که توانسته اند از راه تحریم های کمرشکن حکومت آخوندی را ناگزیر از حضور در پای میز مذاکره کنند، اگر هم بخواهند از فرصت به دست آمده برای جبران و تلافی رفتارهای نابخردانه آن استفاده کنند، منطقا نمی توان آنها را سرزنش نمود.

در چنین شرایطی، طبیعی است که نه مظلوم نمایی و گله از ستمگری استکبار خریداری می یابد و نه  رجزخوانی های توخالی کارساز است!

۶ خرداد ۱۳۹۴

* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.

Shahbaznakhai8@gmail.com