کتاب هفته

کاری پژوهشی از مادران پارک لاله ایران

“مفاهیم دادخواهی به زبان ساده” عنوان کتابی است که به مناسبت ششمین سالگرد تلاش دادخواهانه مادران پارک لاله از سوی نشر خاوران منتشر شده است. از “مادران پارک لاله ایران” به عنوان مولف کتاب نام برده شده است. بنابر این از این کتاب می توان به عنوان یک مستند گروهی نام بردtalee-H1.

مفاهیم دادخواهی از یک مقدمه و دو فصل تشکیل شده است. در فصل نخست زیر عنوان “دادخواهی چیست و چه ماهیتی دارد” ۲۰ مقاله را می خوانیم که هریک به توضیح گوشه ای از مفاهیم دادخواهی و تلاش های معطوف به آن می پردازند.

در بخش دوم با عنوان “فعالیت های دادخواهانه کدام اند” نیروها و گروه هایی معرفی می شوند که در داخل و خارج از کشور و همچنین در جبهه های بین المللی در دادخواهی نقش دارند. در این بخش همچنین نمونه هایی از فعالیت های دادخواهانه داخل و خارج از کشور مطرح شده است.

نویسندگان کتاب در پیش گفتاری کوتاه از مادران پارک لاله ایران به عنوان “حرکتی جوان و نوپا” یاد می کنند که فعالیت خود را از تیرماه سال ۱۳۸۸ خورشیدی در پی سرکوب های خونین پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز کرد.

می دانیم که این حرکت ابتدا با همایش مادران زندانیان سیاسی و قربانیان خشونت در پارک لاله تهران شکل گرفت و بعد در خارج از کشور نیز گروه نسبتا وسیعی از زنان ایرانی به پشتیبانی از آن پرداختند و با تشکیل همایش هایی در مراکز توریستی شهرهای بزرگ افکار عمومی جهانیان را به وضعیت خانواده های قربانیان و زندانیان سیاسی در ایران جلب کردند.

در این میان پشتیبانان مادران پارک لاله در کلن و دورتموند آلمان پیشگام بودند. مادران پارک لاله ایران در هر نقطه ای از جهان می کوشند در ادامه حرکت خود صدایی همراه با “جنبش دادخواهی مادران و خانواده های آسیب دیده ایرانی” باشند.

در فرازی دیگر از پیش گفتار کتاب می خوانیم: حرکت دادخواهانه مادران پارک لاله در مسیر حرکت خود سه خواست زیر را تعریف کرده است:

– آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی

– لغو مجازات اعدام

– محاکمه و مجازات آمران و عاملان همه جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی.

گنجینه ای از عکس های تاریخیpark-laleh-mothers

با ثبت ۱۵۶ عکس از قربانیان خشونت و مادران و سایر اعضای خانواده های آن ها، کتاب مفاهیم دادخواهی، در عمل به بخشی از تاریخ جنایات ضد بشری در ایران تبدیل می شود که می تواند به عنوان یک مرجع برای پژوهش های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. عکس ها و برخی از مقاله های این کتاب در عین حال می تواند به حفظ حافظه تاریخی مردم ایران که جمهوری اسلامی می کوشد آن را منهدم کند، یاری برساند.

اما متاسفانه بسیاری از عکس های کتاب، چون با روش ها و ابزارهای حرفه ای تهیه نشده اند کیفیتی ضعیف دارند. در آخرین صفحات کتاب، تصاویر و شرحی نیز پیرامون فعالیت های دادخواهانه خانواده های قربانیان خشونت سیاسی در سایر کشورها منتشر شده که عکس هایی از “مادران میدان مایو” در آرژانتین، مادران میدان “تیان آن من” چین “مادران ۱۸مه کره جنوبی” و “مادران سربنیتسا” در بوسنی هرزگوین نیز آن را همراهی می کنند.

نویسندگان کتاب در مقاله های توضیحی خود کوشیده اند از جمله نقاط اشتراک و تمایز میان دادخواهی و خون خواهی را تشریح کنند. “مفاهیم دادخواهی به زبان ساده” در مجموع شبیه یک کتاب کمک درسی است و می تواند برای کسانی که مایلند در زمینه فعالیت های دادخواهانه در ایران و سراسر جهان اطلاعاتی مقدماتی کسب کنند، مفید باشد. حجم کتاب حدود ۱۸۰ صفحه است.