شهروند- علی شریفیان: مقامات ارشد و مسئولان تی تی سی اعلام کرده اند به علت اینکه بمباردیه در تحویل ۲۳ تراموای سفارش آن تاخیر کرده است، ممکن است از این شرکت ۵۰ میلیون دلار غرامت بگیرد.

جاش کول یکی از مسئولان تی تی سی به سی بی سی گفته است من به شدت ناامید هستم و این ناامیدی مرا دچار استیصال کرده است و ما بویژه نگران مسافران مان شده ایم چون نمی توان به قول و قرار بمباردیه اعتماد کرد. ما تا به الان می بایست ۷۰ دستگاه تراموا در سیستم های حمل و نقل شهری مشغول به کار داشته باشیم در حالی که فقط ۱۰ دستگاه از سفارشات ما به بمباردیه تحویل داده شده است. مقامات بمباردیه می گویند در تولید ۲۰۴ دستگاه از ترامواها دچار مشکلات و معذورات فنی بوده و علت دیگر تغییرات داده شد در ساخت این ترامواهاست. سفارش ساخت این ترامواها در سال ۲۰۰۹ به بمباردیه داده شده و آخرین مهلت تحویل همه آنها سال ۲۰۱۹ استTTC.