گفتاری در تاریخ آئین بهایی

وقایع سیاسی یک قرن و نیم گذشته که تحت‌الشعاع دخالت‌ها و اعمال نفوذ ابرقدرت‌ها در سیاست داخلی کشورهای ضعیف‌تر بوده است آتش دشمنی و رقابت‌ها را دامن زده، سوء‌استفاده‌های اقتصادی از منابع طبیعی ممالک توسعه نیافته جهت بالا بردن رفاه کشور‌های غنی و بی‌تفاوتی به جنگ‌های قومی و دینی در نواحی فقیر جهان و فروش بیشتر اسلحه به خاطر بالا بردن رشد اقتصادی ممالک صنعتی و آشفتگی دنیای کنونی همه دلیل بر آنست که بهبود اوضاع سیاسی جهان رابطه مستقیم به طریقه ایجاد صلح و آشتی و برقراری یک دوستی و همبستگی بین‌المللی دارد.

بهائیان بر این باورند تا هنگامی که تعصبات و اختلافات دینی، طبقاتی، نژادی، قومی و ملیتی که پیوسته در طول تاریخ موجب شکاف جوامع ملی و منازعات مسلحانه بین ممالک بوده از بین نروند ایجاد صلح و آشتی و دوستی و همبستگی بین‌المللی غیر ممکن بوده و بشریت نمی‌تواند به آرامش و آسایش دست یابد. از این رو فعالیت جامعه جهانی بهایی بیش از هر چیز تمرکز به از میان برداشتن موانع همبستگی و اتحاد دارد زیرا هدف نهایی جامعه جهانی بهایی ایجاد تمدنی است که هسته مرکزی آن را صلح و یگانگی نوع بشر تشکیل می‌دهد. اقدامات و فعالیت‌های فردی بهائیان در نقاط مختلف جهان در سطوح ملی و محلی نیز لاجرم با این هدف بزرگ و نهایی هم گام است.

حضرت بهاءالله قصد و نیت اصلی رسالت خود را به این گونه بیان می‌کنند:” مقصود اصلاح عالم و راحت امم بوده، این اصلاح و راحت ظاهر نشود مگر به اتحاد و اتفاق و آن حاصل نشود مگر به نصایح قلم اعلی (قلم وحی الهی). بیانش آفاق را به نور اتفاق منور (روشن) فرماید، ذکرش نار (آتش) محبت برافروزد و سبحات مانعه (بی‌توجهی به خدا) و حجبات حائله (پرده مانع) را بسوزد. یک عمل پاک عالم خاک را از افلاک (سپهر) بگذراند و بال بسته را بگشاید و قوت رفته را بازآرد.

حضرت شوقی ربانی، رهبر جامعه جهانی بهایی از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۵۷ در ژانویه ۱۹۲۶ (چند سال پس از خاتمه جنگ جهانی اول) خطاب به یکی از بهائیان کانادا به این مطلب اشاره می‌کنند (مضمون بیان):” جنگ اخیر جهانی و معاهده صلح و عواقب آن نشان می‌دهد که اگر تعصبات ملی، دینی و سیاسی از میان برداشته نشود و احساس برادری جهانی مستقر نگردد و چنانچه به تمدن معنوی ارزشی برابر با تمدن مادی داده نشود و ارزش‌های فردی، ملی و جهانی تحول نیابد دنیا محکوم به شکست و جامعه محکوم به ویرانی خواهد بود.”

موقعیت کنونی جهان نشانگر آنست که ملل راه حلی سیاسی برای خروج از بحران‌های کنونی را ندارند و برنامه‌های ملی هم به تنهایی قادر به حل مشکلات بین‌المللی نیستند و امید بر این است که در تحت لوای یک همکاری بین‌المللی بتوان بحران‌ها و مشکلات را حل نمود.

در حال حاضر قدرت و امکانات مادی جامعه جهانی بهایی این توان را ندارد که بتواند مشکلات اجتماعی جهان را کمک یا حل نماید بنابراین قوای خود را صرف اشاعه صلح و آشتی و تعلیم وحدت بین مردم و ملل کرده و توجهی به نیروهای مخرب اطراف خود ندارد. بهائیان برای ایجاد تحولی بنیادین در اخلاقیات تفکر، ارزش‌های فردی، روحانیت و صلح کوشش می‌نمایند و بر این باورند که بهترین راه خدمت به بشریت استقرار و استحکام نظم جهانی حضرت بهاءالله است، نظمی که به وسیله پیامبر الهی در این عصر برای ایجاد یگانگی نوع بشر پایه نهاده شده است و امید چنان دارند که با کوشش و همکاری همگان بتوانند به آرزوی همه ملل دنیا که صلح و آشتی است دست یابند.

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه‌ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید:     پیامگیر :     ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵         ،     ایمیل: anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی :      www.reference.bahai.org/fa