ICHR

شهروند: روز چهارشنبه ۹ دسامبر آقای مایکل چان (Michael Chan) وزیر مهاجرت، شهروندی و تجارت بین الملل در خصوص روز جهانی حقوق بشر صحبت کرد و سپس با اردشیر زارع زاده مدیر اجرائی مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا (ICHR) دیدار کرد.

اردشیر زارع زاده؛ که با دعوت ویژه وزیر در پارلمان حاضر شده بود و در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران و خاورمیانه با وزیر گفتگو می کرد به شهروند گفت: در این دیدار فرصتی دست داد تا از وزیر محترم مهاجرت شهروندی و تجارت درخواست کنم تا در حد اختیارات و امکانات موجود به مسائل حقوق بشری در خاورمیانه و ایران توجه خاصی داشته باشد و سازمان های مدافع حقوق بشر را مورد حمایت قرار دهند.

گفتنی است که مراسم سالانه مرکز بین المللی حقوق بشر (ICHR) در روز یکشنبه ۱۳ دسامبر در محل (Paradise Banquet Hall) برگزار خواهد شد و در این مراسم جایزه سالانه این مرکز آی سی اچ آر به دو وکیل حقوق بشری، خانم غنا بداوی از سوریه و محمد اولیائی فرد از ایران، اهدا خواهد شد.