شهروند علی شریفیان: پلیس آرسی ام پی مونتکتون نیوبرانزویک برای یک زوج جوان که متهم به قتل فجیع جوانی ۱۸ ساله اهل همین شهر هستند یک قرار تعقیب و بازداشت در سراسر کانادا صادر کرده است.

جسد بیلی وایلی ۱۸ ساله روز ۱۷ دسامبر پس از آتش سوزی یک خانه پیدا شده در حالی که به طرز بی رحمانه ای به قتل رسیده بود. شواهد به گونه ای بود که برای پلیس شکی به جای نماند که مرد جوان به قتل رسیده و مرگش به آتش سوزی ارتباطی نداردtyler-noel-and-marissa-shephard.

از زمان پیدا شدن جسد مقتول، پلیس در جستجوی ماریسا شپارد ۲۰ ساله و تیلر نوئل ۱۸ ساله است و از آنجا که معلوم نیست این دو در مونتکتون باشند، قرار بازداشت سراسری برایشان صادر کرده است.

پلیس به مردم هشدار داده در صورت دیدن آنها باید به شدت مواظب باشند. شیوه ای که این زوج، جوان را کشته اند، نشان می دهد که آنها بسیار بی رحم هستند. پلیس شخص سومی را هم در ارتباط با این جنایت دستگیر کرده که در زندان بسر می برد.

دیون مورنینگ استار قرار است هشتم ژانویه در دادگاه حاضر شود. پلیس توضیح نداده که این زوج چگونه مرد جوان را به قتل رسانده اند.